2014 

 1. Udział w Forum Młodych Dydaktyków – Badaczy Edukacji Polonistycznej. Referat dotyczący „Badań nad narracją plastyczną w polonistycznych podręcznikach gimnazjalnych”. (24-25.03.2014)

2013

 1. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska w Kazimierzu nad Wisłą (30.09.2013); uczestnictwo.
 2. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (25.06.2013 r.); uczestnictwo.
 3. 2 Kongres Polskiej Edukacji (15-16.06.2013 r.) Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa; uczestnictwo.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa e-polonistyka 3 (11-12.04.2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi; uczestnictwo.
 5. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Reaktywacja klasyki w szkole. Biblia i antyk, czyli pytania o fundament” (5-6 marca 2013 r.); Uniwersytet Śląski, Katowice; uczestnictwo.
 6. Panel ekspercki "Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem" z cyklu "Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych" (25 stycznia 2013 r.) Collegium Norwidianum (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – prelegent – tytuł prezentacji: Narzędzia empirycznych badań jakościowych odbioru narracji plastycznej podręczników polonistycznych.
 7. anel ekspercki "Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury" z cyklu "Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych" (18 stycznia 2013 r.) Collegium Norwidianum (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wykłady otwarte:

 1. Wykład otwarty dr hab. Bożeny Olszewskiej (prof. UO) pt. Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej (27.09.2013 r.)
 2. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013r.)
 3. Wykład otwarty dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. Uwr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.)
 4. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (1.03.2013 r.) 
 5. Wykład otwarty prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (18.01.2013 r.)

2012

 1. Międzynarodowe seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Co znaczy dobry nauczyciel: jak mierzyć jakość pracy nauczyciela?” (21 lutego 2012 r.); Instytut Badań Edukacyjnych; Warszawa; uczestnictwo.
 2. Konferencja „Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy” (12-13 marca 2012 r.); Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Warszawski; Warszawa; uczestnictwo.
 3. Konferencja "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" (19-20 listopada 2012 r., KUL); prelegent – zaprezentowany referat: Słowo i obraz – motywy religijne w wybranych podręcznikach do języka polskiego dla gimnazjum..
 4. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego (25 września 2009r., Kazimierz Dolny nad Wisłą); prelegent – zaprezentowany referat: Doświadczenia niedoświadczonego doktoranta, czyli jak
  zacząć pisać pracę doktorską…
 5. Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (27 czerwca 2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą); uczestnictwo.

Wykłady otwarte:

 1. Wykład otwarty prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury (30.11.2012 r.)
 2. Wykład otwarty prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich?(25.09.2012 r.)
 3. Wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (UJ) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.)
 4. Wykład dra Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.)
 5. Wykład dr Joanny Dobkowskiej (IBE) pt. Egzamin maturalny: kierunek zmian w kontekście doświadczeń międzynarodowych (11.05.2012 r.) .

 2011

 1. Ogólnopolskie seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartosci i wartościowanie w edukacji humanistycznej(Lublin, 7-8 marca 2011).
 2. Ogólnopolskie seminarium naukowe Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej (Lublin 8-9 marca 2011 r.) – uczestnictwo i pełnienie funkcji w Biurze Konferencji.

 3. „Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich” (27-28 września 2011 r.); Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; uczestnictwo.
 4. I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Obraz – pojęcie, natura, miejsce, fenomen” (21 października 2011 r.); Wydział Sztuk Wizualnych ASP, Łódź, uczestnictwo.
 5. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej” (7-8 grudnia 2011 r.); Uniwersytet Jagielloński, Kraków; uczestnictwo.

Wykłady otwarte:

 1. Wykład prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak (UAM) pt. Colloquia akademickie. Dydaktyka uniwersytecka a "metodyka osobista"(9.12.2011 r.)
 2. Wykład dr Zofii Zasackiej (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) pt. Nastoletni czytelnicy - ich lektury i sposoby czytania książek (28.10.2011 r.)
 3. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2011/2012 (30 września 2011 r.). Podczas uroczystości wykład  Kognitywistyczne podstawy opanowywania umiejętności językowych wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 13:10 - Agnieszka Karczewska