DOROBEK NAUKOWY
KS. PROF. DRA HAB. MIROSŁAWA SITARZA

 

 

I. MONOGRAFIE NAUKOWE

 

Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 220, ISBN 83-87703-52-4.

[rec.: A. Dębiński, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. 10 (2000), z. 2, s. 245-247; J. Wroceński, „Prawo Kanoniczne” 43 (2000), nr 1-2, s. 248-252; A. Miziński, „Apollinaris” 75 (2002), s. 423-426].

 
Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2000, ss. 143, ISBN 83-86919-98-1 (współautor: Feliks Prusak).
 
Słownik Prawa Kanonicznego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, kol. 206 + ss. 7 ISBN 83-211-1685-x
[rec.: S. Tymosz, „Zamojski Informator Diecezjalny” XIII (2004), nr 2, s. 220-221].
 

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II/1. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2005, ss. 488, ISBN 83-7014-524-8 (współautor: Jan Dyduch, Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski).

 
Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 320, ISBN 978-83-7306-380-8.
 
Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 274, ISBN 978-83-7702-764-6
[rec.: A. Romanko, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 2, s. 183-190; T.J. Green, „The Jurist. Studies in Church Law and Ministry” 75 (2015), nr 2, s. 674-676].

 

 

 II. REDAKCJA MONOGRAFII

 

Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 153, ISBN 83-7363-170-4 (współredaktor: J. Krukowski)
[rec.: S. Tymosz, „Zamojski Informator Diecezjalny” XIII (2004), nr 3, s. 322-325].
 
Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 1004, ISBN 83-7306-196-7 (współredaktor: Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna).
 
Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 168, ISBN 83-7363-226-3.
 
Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, ss. 240, ISBN 83-7300-558-7 (współredaktor: Andrzej Dzięga, Józef Krukowski).
 
Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 895, ISBN 83-7363-397-9 (współredaktor: Wiesław Kacprzyk).
 
Kultura i prawo. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Trewir, 18-19 września 2006. Kultur und Recht. Materialien der 5. Internationalen Tagung zum Thema Kulturelle Identität der Europäischen Union und Religiöser Pluralismus. Trier, 18.-19. September 2006, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 426, ISBN 978-83-7306-334-1 (współredaktor: Józef Krukowski, Josef Isensee).
 
Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 219, ISBN 978-83-7306-469-0, ISBN 978-83-7702-038-8 (współredaktor: Józef Krukowski, Krzysztof Dziub).
 
Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2010, ss. 164, ISBN 978-83-61147-76-3 (współredaktor: Józef Krukowski, Sławomir Fundowicz).
 
Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, ss. 87, ISSN 1896-8406 (współredaktor: Józef Krukowski, Tomasz Sieniow).
 
Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246, ISBN 978-83-231-2707-9 (współredaktor: Józef Krukowski, Wiesław Kraiński).
 
Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, ss. 51, ISSN 1896-8406 (współredaktor: Bohdan Zdziennicki).
 

Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 863, ISBN 978-83-7702-472-0 (współredaktor: Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki).

 
Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 293, ISBN 978-83-7306-616-8 (współredaktor: Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski).
 

Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 791, ISBN 978-83-7306-635-9 (współredaktor: Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając).

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. I, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 348, ISBN 978-83-7306-653-3.
 
Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 197, ISBN 978-83-7306-659-5 (współredaktor: Józef Krukowski, Bartłomiej Pieron).
 
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 934, ISBN 978-83-7306-667-0 (współredaktor: Piotr Stanisz, Henryk Stawniak).
 
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 312, ISBN 978-83-7306-681-6.
 
Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350, ISBN 978-83-7306-684-7 (współredaktor: Józef Krukowski, Henryk Stawniak).
 

II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 341, ISBN 978-83-7306-694-6 (współredaktor: Józef Krukowski, Andrzej Pastwa).

 
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. III, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 290, ISBN 978-83-7306-719-6.
 
Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 231, ISBN 978-83-7306-734-9 (współredaktor: Józef Krukowski, Ireneusz Borawski).
 

Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326, ISBN 978-83-7306-735-6 (współredaktor: Józef Krukowski, Jadwiga Potrzeszcz).

 
The Enrollment to the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, ss. 167, ISBN 978-88-209-9993-3 (współredaktor: Stanisław Kawa, Agnieszka Romanko, Anna Słowikowska).
 
Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208, ISBN 978-83-7306-779-0 (współredaktor: Józef Krukowski, Janusz Gręźlikowski).
 
Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-780-6 (współredaktor: Józef Krukowski, Ireneusz Dosz).
 

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 183, ISBN 978-83-948764-2-5; wyd. 2, Lublin 2020, ISBN 978-83-959518-3-1 (współredaktor: Anna Słowikowska, Agnieszka Romanko).

 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. IV, Towarzystwo Naukowe KUL, Polska Akademia Nauk, Lublin-Warszawa 2017, ss. 268, ISBN 978-83-936450-9-1.
 
Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2.
 

Церковно-державні відносини в Україні, Видавництво Святого Павла, Львів 2018, ss. 212, ISBN 978-617-7510-32-0 (współredaktor: Stanisław Kawa, Agnieszka Romanko, Anna Słowikowska).

 

 

Leksykon Prawa Kanonicznego, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 3165, ss. 1692.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020 

 

Prawo a wartości w Europie. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. 17 października 2018 r. Lublin. Teksty kongresowe, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Wydawnictwo KUL, Częstochowa 2019, ISBN 978-83-955499-0-8, 978-83-8061-738-4, ss. 164 (współredaktor: Ireneusz Skubiś).

 

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. 2, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, ss. 90, ISBN 978-83-956633-0-7.

 

 

III. ARTYKUŁY

 1. Niedziela Lubelska, w: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, red. D. Pietrusiński, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 1998, s. 84-85.
 2. Kolegium konsultorów, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2 (1999), s. 375-380.
 3. Konsultacyjna funkcja kolegium konsultorów w sytuacji sede plena, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” IX (1999), nr 12, s. 41-53.
 4. Zadania kolegium konsultorów w sytuacji sede plena w KPK z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), z. 2, s. 45-60.
 5. Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, „Tygodnik Katolicki Niedziela” 1999, nr 40, s. 13.
 6. Dziesięć lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” X (2000), nr 13, s. 6-10.
 7. Zadania kolegium konsultorów sede impedita, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” X (2000), nr 13, s. 51-61.
 8. Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK/1983, „Roczniki Nauk Prawnych” t. X (2000), z. 2, s. 95-112.
  * Podmínky zcizováni církevního majetku podle CIC/1983, „Revue Církevního Práva. Church Law Review” 37 (2007), z. 2, s. 132-147.
 9. Zarządzanie Kościołem partykularnym w sytuacjach nadzwyczajnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XI (2001), nr 14, s. 45-57.
 10. Zadania Kościoła względem Narodu w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XII (2002), z. 2, s. 21-36.
 11. [z: Piotr Wiśniewski], Wybór Biskupa Rzymu, w: Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 4, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, K. Warchałowski, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2002, s. 121-140.
 12. Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia opinii lub zgody organów kolegialnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XII (2002), nr 15, s. 77-90.
  * Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kolegialnych, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XIII (2003), z. 2, s. 241-255.
  * Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody kolegialnych organów konsultacyjnych, w: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Tarnów 17-18 września 2002, red. J. Krukowski, T. Rozkrut, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2004, s. 127-144.
 13. Wymóg zasięgnięcia przez biskupa opinii zespołu proboszczów w sprawach dotyczących usuwania i przenoszenia proboszczów (kan. 1742), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIII (2003), nr 16, s. 80-88.
 14. [z: Antoni Kość], Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 23-31.  
  [z: Antoni Kość], Scientific work of Prof. Józef Krukowski, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 33-40.
 15. Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 41-69.
 16. [z: Krzysztof Warchałowski], Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 71- 82.
 17. Kompetencje kreacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 529-540.  
  * Creative competencies of collegiate bodies in particular Churches, w:XIIème Congrès International de Droit Canonique de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. XIIº Congresso Internazionale di Diritto Canonico della Concociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. Systeme juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques. Sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali, red. D.E. Raad, Publications Université La Sagesse, Beyrouth–Liban 2008, s. 691-702.
 18. Prezentacja Księgi Jubileuszowej Ecclesia et Status, w: Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, red. M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 69-71.
 19. Organy kolegialne w Kościele partykularnym, w: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. J. Krukowski, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 115-153.
 20. Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie” X (2005), z. 1 (17), s. 87-98.  
  * Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym, w: Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską. Łomża 6-7 września 2004, red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Redakcja „Głosu Katolickiego”, Łomża 2005, s. 137-157.
 21. Przeszkoda w działaniu i wakat stolicy biskupiej. Komentarz do kan. 412-430, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II/1. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2005, s. 272-294.
 22. Synod diecezjalny. Komentarz do kan. 460-468, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II/1. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2005, s. 333-344.
 23. Rada kapłańska i kolegium konsultorów. Komentarz do kan. 495-502, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II/1. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2005, s. 381-395.
 24. Rada duszpasterska. Komentarz do kan. 511-514, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II/1. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2005, s. 404-409.
 25. Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 1 (2005), z. 1, s. 357-366.   
  * Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie” XI (2006), z. 3 (24), s. 55-61.
 26. Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’, w: Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, red. S. Tymosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 99-112.   
  * Obowiązek odprawiania Mszy świętej „pro populo”, w: Ius et fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 859-870.
 27. Organy kompetentne do wyrażania stanowiska Konferencji Episkopatu Polski, „Tygodnik Katolicki Niedziela” 49 (2006) nr 17, s. 12.
 28. Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. I (2006), nr 1, s. 37-44.
 29. Struktura kościelnego aktu administracyjnego, w: Księga Pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, M.R. Pałubska, M. Kuć, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 321-332.
 30. Kompetencje reprezentacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 299-316.
 31. Pozycja prawna biskupów polskich rezygnujących z urzędu, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVII (2007), nr 20, s. 83-98.
 32. Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych, w: O „Sanctorum Mater”, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Katedra Prawa Kanonizacyjnego, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Lublin 2008, s. 27-40.
 33. Organy kolegialne w Kościele partykularnym, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, s. 121-184.
 34. Polish Canon Law, w: A Synthesis of Polish Law, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, part 2, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 379-398.   
  * Polskie prawo kanoniczne, w: Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 1005-1020.
 35. [z: Mariola Lewicka], Kompetencje diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych w partykularnym prawie polskim, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIX (2009), nr 22, s. 65-85.
 36. Kompetencje kontrolne Stolicy Apostolskiej względem działalności legislacyjnej organów władzy w Kościele partykularnym, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 725-737.
 37. Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XX (2010), nr 23, s. 19-26.
 38. Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XX (2010), nr 23, s. 83-88.
 39. Procedura zarządzania Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. III (2010), s. 182-191.
 40. Wpływ relacji państwo-Kościół na stabilność Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, w: Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 271-278.
 41. Prawa wiernych świeckich chrześcijan w interpretacji Jana Wiślickiego, w: Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, red. W. Irek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 243-257.
 42. Czekamy na arcybiskupa, „Dziennik Wschodni” (lubelski), XVII (2011), nr 36 (22 lutego 2011 r.), s. 2.
 43. Wszystko rozstrzyga się w Stolicy Apostolskiej, „Dziennik Wschodni” – „Magazyn”, XVII (2011), nr 39 (25 lutego 2011 r.), s. 2-3.
 44. Wybitny polski kanonista, „Tygodnik Katolicki Niedziela” 2011, nr 30, s. 17.
 45. Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 65-86.
 46. [z: Marzena Dyjakowska], Les problèmes de la traduction et de l’interprétation dans les textes du droit canonique, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), z. 8: Lingwistyka korpusowa i translatoryka, s. 23-51.
 47. Deklaracja – źródło prawa czy przykład szczególnej obłudy, „Tygodnik Katolicki Niedziela” 2012, nr 19, s. 14-15.
 48. Požadavky kladené na kandidáty svĕcení podle Kodexu kanonického práva z r. 1983 a instrukcí dikastérií římské kurie, „Studia Theologica” 14 (2012), nr 3 (49), s. 112-127.  
  * Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i wytycznych dykasterii Kurii Rzymskiej, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W.Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1083-1097.  
  * Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 87 (2013), nr 1, s. 199-217.  
  * Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej, „Zamojski Informator Diecezjalny” XXIII (2014), nr 1, s. 113-128.
 49. Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. V (2012), s. 145-161.  
  * Les principes de la procédure administrative générale dans le Code de droit canonique de 1983, w: Les problèmes théoriques de la science administrative, red. J. Niczyporuk, International Institute of Administrative Sciences, Polska Akademia Nauk, Bruxelles–Paris 2012, s. 299-313.
 50. A Canon Administrative Act versus State Legal Order, w: Logos et Musica in honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, red. E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, s. 375-387.  
  * L'atto amministrativo canonico e l’ordinamento giuridico statale, w: XIV. Congresso Internazionale di Diritto Canonico. International Congress of Canon Law. Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego. Varsavia, 14-28 settembre 2011. La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. Administrative function in canon law. Administracja w prawie kanonicznym, t. 2, red. J. Wroceński, M. Stokłosa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 1051-1064.
 51. Publikacje ks. prof. Józefa Krukowskiego, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. V (2012), s. 13-41.
 52. Doktorzy wypromowani przez ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego (46, w tym 4 doktorów h.c.), „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. V (2012), s. 42-45.
 53. Rodzaje i kompetencje legatów papieskich, w: Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”, Lublin 2013, s. 45-59.
 54. Prawo kanoniczne, w: Synteza prawa polskiego. 1918-1939, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 884-920.
 55. Polskie prawo kanoniczne, w: Synteza prawa polskiego. Od 1989 roku, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 860-873.
 56. Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXIII (2013), nr 26, s. 85-93.
 57. Wierność prawdzie obowiązuje wszystkich, „Tygodnik Katolicki Niedziela” 2013, nr 24, s. 20-21.
 58. Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 133-154.
 59. Skuteczność kościelnych aktów administracyjnych w polskim porządku prawnym. Zarys problematyki, w: Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Zakręta, A. Sosnowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2013, s. 441-457.
 60. The obligation of the faithful to remain in obedience to the Roman Pontiff and the bishops in communion with him (cann. 204 & 205). An outline, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. VI (2013), s. 140-151.  
  * Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim, w: Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 91-109.
 61. [z: Aleksandra Zonik], Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Towarzystwa Naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, t. 2, red. Z. Kruszewski, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, s. 167-175.
 62. Obowiązek posłuszeństwa papieżowi oraz własnemu ordynariuszowi. Zarys problematyki, „Zamojski Informator Diecezjalny” XXII (2013), nr 4, s. 109-123.
 63. Základné princípy vzt’ahu cirkev – štát v sociálnej náuke cirkvi, w: Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve, red. D. Krošlák, M. Moravčíková, Nakladatelství Leges, Praha 2013, s. 187-196.  
  * Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła, „Państwo Prawne” 2013, nr 1 (3), s. 56-68.
 64. [z: Urszula Wasilewicz], Termin portio populi Dei w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski, „Roczniki Humanistyczne” 61 (2013), z. 8: Lingwistyka korpusowa i translatoryka, s. 163-175.
 65. Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXIV (2014), nr 27, s. 91-106.
 66. Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 3-10.
 67. Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 11-53.
 68. Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 55-71.
 69. Zasady relacji Kościół-państwo w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 239-249.
 70. Requirement of preserve the technical – juridical rigour in the exercise of legislative power in the Church. Selected items, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. VII (2014), s. 120-129.   
  * Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXIV (2014), nr 4, s. 163-176.
 71. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 115-134.  
  * Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 1, s. 141-168.
 72. Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego, w: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 93-117.
 73. The Second Vatican Council and the post-conciliar reform of canon law in the publications of bishop Walenty Wójcik, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. VIII (2015), s. 107-117.
 74. Kompetencje rady ekonomicznej jako przejaw uczestnictwa świeckich we władzy rządzenia, w: Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 151-157.
 75. Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVI (2016), nr 2, s. 155-175, DOI: 10.18290/rnp.2016.26.2-8.  
  * Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce, w: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 189-205.
 76. Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół w Polsce, w: Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, red. J. Krukowski, J. Potrzeszcz, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 219-233.
 77. 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI (2016), nr 13 (2), s. 73-86.
 78. Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 2, s. 25-66, DOI: 10.18290/kip.2016.5.2-3.
 79. Theological and legal foundations of Christian and Catholic education, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. IX (2016), s. 196-204.
 80. Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo, w: Aктуальні проблеми країнознавчої науки. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 листопада 2016 р.), red. W. Łażnik, Вежа-Друк, Луцьк 2016, s. 206-211.
 81. Relations between Church and State in Gaudium et Spes, „Philosophy and Canon Law” t. 2 (2016), s. 185-202.
 82. Synod diecezjalny jako uroczysty sposób sprawowania władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego. Zarys problematyki, „Wiadomości Diecezji Gliwickiej. Pismo urzędowe” 3 (98) 2016, s. 333-349.
 83. Religious Freedom and Church-State Relations in the Republic of Poland, w: Nová Európa – výzvy a očakávania. Nová Európa – právo a náboženstvo. Dies Iuris Tyrnavienses. Trnavské právnické dni, red. M. Moravčíková, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava 2016, s. 169-195.
 84. Absolwenci i przyjaciele WPPKiA, „Przegląd Uniwersytecki” XXIX (2017), nr 1 (165), s. 10.
 85. Zasada współpracy i współdziałania między państwem a Kościołem, w: Człowiek. Prawo. Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. W. Żyłko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017, s. 885-894.
 86. Criteria of Ecclesiastical Enrollment, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 31-55.   
  * I criteri di appartenenza alla Chiesa, „Journal of Modern Science” 33 (2017), nr 2, s. 27-48.  
  * Kryteria przynależności do Kościoła, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 297-315.
 87. Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII (2017), nr 14 (1), s. 81-101.
 88. Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVII (2017), nr 30, s. 103-116.
 89. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 63-86.
 90. Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 161-194.
 91. Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL, w: Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, s. 9-34.
 92. Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII (2017), nr 14 (2), s. 49-62.
 93. Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. X (2017), s. 173-184.
 94. Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 2, s. 107-122, DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-9.
 95. Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII (2018), nr 15 (1), s. 143-156.   
  * Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, „Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць” 2 (2018), s. 298-307.
 96. Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 339-359.
 97. Kongregacja Edukacji Katolickiej – struktura, zadania i formy działania, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XI (2018), nr 1, s. 331-342, DOI: 10.32084/tekapr.2018.11.1-21.
 98. Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II, „Kościół i Prawo” 7 (20) 2018, nr 2, s. 209-218, DOI: 10.18290/kip.2018.7.2-14.    
  * Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II, w:Prawo a wartości w Europie. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. 17 października 2018 r. Lublin. Teksty kongresowe, red. Ireneusz Skubiś, Mirosław Sitarz, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Wydawnictwo KUL, Częstochowa 2019, s. 19-28.
 99. Формування систем церковно-державних відносин, w: Церковно-державні відносини в Україні, red. S. Kawa, M. Sitarz, A. Romanko, A. Słowikowska, Видавництво Святого Павла, Львів 2018, s. 13-37.
 100. Ochrona karna wolności sumienia i religii w prawie kanonicznym, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XI (2018), nr 2, s. 375-386, DOI: 10.32084/tekapr.2018.11.2-24.
 101. Koncepcja odnowy moralnej narodu według Prymasa Tysiąclecia, „Prawo Kanoniczne” 61 (2018), nr 4, s. 149-164, DOI: 10.21697/pk.2018.61.4.08.
 102. Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane zagadnienia, „Kościół i Prawo” 8 (21) 2019, nr 1, s. 85-99, DOI: 10.18290/kip.2019.8.1-6.
 103. Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XII (2019), nr 1, s. 237-247, DOI: 10.32084/tekapr.2019.12.1-17.
 104. [z: Agnieszka Romanko], Registrácia cirkví a náboženkých spoločností v Pol’sku, w: Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemiach Vyšehradskej Štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad four Contries, Austria and Ukraine, red. D. Němec, Nakladatelství Leges, Praha 2019, s. 85-104.     
  [z: Agnieszka Romanko], Registration of Churches and Religious Communities in Poland, w: Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemiach Vyšehradskej Štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad four Contries, Austria and Ukraine, red. D. Němec, Nakladatelství Leges, Praha 2019, s. 243-263.
 105. The Development of systems of Church–State relations, w: Religioni. Laicità. Democrazia. Profili critici e comparatistici, red. P. Palumbo, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, s. 97-116.
 106. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce, w: Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. S.L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Warszawa 2020, s. 173-182.
 107. Wpływ sytuacji politycznej na wolność religijną w Polsce w latach 1918-1989, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XIII (2020), nr 1, s. 377-387, DOI: 10.32084/tekapr.2020.13.1-28.

 

IV. HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE I LEKSYKOGRAFICZNE

 

1) Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL,
     Lublin 2002-2014 (t. 9-20).

 1. Kolegium konsultorów, t. 9, kol. 333-335. 
 2. Konsultacja, t. 9, kol. 739-740.
 3. Konsultor diecezjalny, t. 9, kol. 740.
 4. Kuria. II. K. biskupia, t. 10, kol. 251-252.
 5. Metropolia, t. 12, kol. 658-659.
 6. Metropolita, t. 12, kol. 660-661.
 7. Nakaz kościelny, t. 13, kol. 674-675.
 8. Notyfikacja, t. 13, kol. 1456.
 9. Opactwo terytorialne, t. 14, kol. 604-605.
 10. Opcja, t. 14, kol. 630-631.
 11. Ordynariusz, t. 14, kol. 741-742.
 12. Osoba. III. W prawie. B. W prawie kanonicznym, t. 14, kol. 909-911.
 13. Parafia, t. 14, kol. 1324-1326.
 14. [z: Mariola Lewicka], Parafialne rady, t. 14, kol. 1328-1330.
 15. [z: Mariola Lewicka], Personalna Administratura Apostolska św. Jana Marii Vianneya, t. 15, kol. 344-345.
 16. Plenarny synod, t. 15, kol. 811-812.
 17. [z: Piotr Wierzbicki], Prałatura personalna, t. 16, kol. 253-254.
 18. Prefekt, t. 16, kol. 356-357.
 19. Prefektura apostolska, t. 16, kol. 357-358.
 20. Prezbiterium diecezji, t. 16, kol. 393-394.
 21. Przywileje duchowieństwa, t. 16, kol. 809-811.
 22. Rada kapłańska, t. 16, kol. 1066-1068.
 23. Rada do spraw Publicznych Kościoła, t. 16, kol. 1072-1073.
 24. [z: Agnieszka Romanko], Sede impedita, t. 17, kol. 1331-1333.
 25. [z: Agnieszka Romanko], Sede vacante, t. 17, kol. 1333-1334.
 26. Statuty. 1. Pojęcie, t. 18, kol. 884-885.
 27. [z: Agnieszka Romanko], Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, t. 18, kol. 991-992.
 28. Subrepcja, t. 18, kol. 1142-1143.
 29. Synod. I. W Kościele Rzymskokatolickim, t. 18, kol. 1339-1341.
 30. Synod Biskupów, t. 18, kol. 1346-1347.
 31. Świeckość państwa, t. 19, kol. 366-367.
 32. Upoważnienie, t. 19, kol. 1372.
 33. Vacatio legis, t. 20, kol. 1-3.
 34. Watykan, t. 20, kol. 275-277.
 35. Wikariat. 2. W. apostolski, t. 20, kol. 566-567.
 36. Wikariusz. 2. W. apostolski, t. 20, kol. 568.
 37. Wikariusz. 3. W. generalny, t. 20, kol. 568-569.
 38. Wikariusz. 4. W. kapitulny, t. 20, kol. 569-570.
 39. Wikariusz. 5. W. biskupi, t. 20, kol. 570.
 40. Wikariusz. 6. W. parafialny, t. 20, kol. 570-572.
 41. Wiślicki Jan, t. 20, kol. 695-696.
 42. Wizyta ad limina Apostolorum, t. 20, kol. 736-737.
 43. Wizytacja. 1. W. biskupia, t. 20, kol. 737-738.
 44. Wojskowa służba duchownych, t. 20, kol. 860-861.
 45. Zjazdy, t. 20, kol. 1415-1416.

2) Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, wyd. 2,
     Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.

 1. Acta Apostolicae Sedis, s. 4.
 2. Akta Konferencji Episkopatu Polski, s. 24.
 3. Diecezja, s. 136.
 4. Kolegium Kardynałów, s. 332.
 5. Kuria Rzymska, s. 393-394.
 6. Metropolita, s. 431-432.
 7. Parafia, s. 606.

3) Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda,
     M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.

 1. Diecezjalna rada duszpasterska, s. 182-183.
 2. Dziekan, s. 231-233.
 3. Kancelaria parafialna, s. 332-334.
 4. Kartoteka parafialna, s. 335-336.
 5. Rada kapłańska, s. 714-715.
 6. Stowarzyszenia wiernych, s. 815-817.
 7. Synod Biskupów, s. 823-826.
 8. Wizytacja kanoniczna, s. 899-900.

4) Wielka Encyklopedia Prawa. T. II: Prawo kanoniczne,
     red. G. Leszczyński, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014.

 1. Konkordat, s. 107.
 2. Parafialne rady, s. 144-145.
 3. Rada ds. ekonomicznych diecezji, s. 197-198.
 4. Rada kapłańska, s. 198-200.
 5. Region kościelny, s. 200.
 6. Rektor kościoła, s. 201.
 7. Relacje państwo-Kościół, s. 203-205.
 8. Sede vacante, s. 213-216.
 9. Sobór powszechny, s. 221.
 10. Stolica Apostolska, s. 225-226.
 11. Synod Biskupów, s. 230-231.
 12. Synod diecezjalny, s. 231-232.
 13. Synod partykularny, s. 232.
 14. Synod plenarny, s. 233-234.
 15. Synod prowincjalny, s. 234.
 16. Trybunały Stolicy Apostolskiej, s. 243.
 17. Watykan, s. 251.
 18. Wikariusz biskupi, s. 254-255.
 19. Wikariusz generalny, s. 255.
 20. Wizyta ad limina, s. 255.
 21. Wolność religijna, s. 256-257.

5) Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL,
     Lublin 2018.

 1. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, t. I, s. 62.
 2. Kościół i Prawo, t. I, s. 555.
 3. „Metryka”. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego, t. II, s. 42.
 4. Roczniki Nauk Prawnych, t. II, s. 267.
 5. Wiślicki Jan, t. II, s. 539.

 

6) Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz,
    Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
    Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019.

 1. „Acta Apostolicae Sedis”, kol. 11.
 2. „Acta Sanctae Sedis”, kol. 16.
 3. Administracja apostolska, kol. 17-18.
 4. Administrator, kol. 33-34.
 5. Administrator diecezji, kol. 34-37.
 6. Adwent, kol. 45-46.
 7. Aklamacja, kol. 71-72.
 8. Akt kolegialny, kol. 83-85.
 9. „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, kol. 95.
 10. Akty administracyjne, kol. 97-98.
 11. Akty Stolicy Apostolskiej, kol. 98-99.
 12. Allokucja, kol. 110-111.
 13. Analogia w prawie, kol. 122-123.
 14. „Annuario Pontificio”, kol. 128.
 15. Antypapież, kol. 131-133.
 16. „Apollinaris”, kol. 142-143.
 17. Beneplacitum Apostolicum, kol. 255-257.
 18. Biskup pomocniczy, kol. 319-323.
 19. Biskup sufragan, kol. 332-334.
 20. „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, kol. 338.
 21. Błąd, kol. 344-345.
 22. Brewe, kol. 356-357.
 23. Bulla, kol. 358-359.
 24. Chorepiskop, kol. 415.
 25. Derogacja ustawy, kol. 518-520.
 26. [z: Mariola Lewicka], Diecezjalna rada duszpasterska, kol. 541-547.
 27. Domniemanie, kol. 583-585.
 28. Dykasterie Kurii Rzymskiej, kol. 612-613.
 29. Dymisorie, kol. 615-621.
 30. Dziekan, kol. 654-659.
 31. Encyklika, kol. 732.
 32. Favor iuris, kol. 774-775.
 33. Ingres, kol. 934-935.
 34. In petto, kol. 944-945.
 35. Instrukcja, kol. 961-963.
 36. Ius in re, kol. 1014-1015.
 37. Kadencja, kol. 1031-1033.
 38. Kancelaria parafialna, kol. 1052-1056.
 39. Kartoteka parafialna, kol. 1160-1161.
 40. Kolegium konsultorów, kol. 1257-1261.
 41. Konsultacja, kol. 1394-1397.
 42. Konsultor diecezjalny, kol. 1397-1398.
 43. Kuria biskupia, kol. 1533-1535.
 44. Liberum veto, kol. 1592-1593.
 45. Metropolia, kol. 1712-1714.
 46. Metropolita, kol. 1714-1717.
 47. Nakaz konkretny, kol. 1784-1786.
 48. Nakaz kościelny, kol. 1786-1787.
 49. Niepołączalność urzędów, kol. 1815-1818.
 50. Notyfikacja, kol. 1855-1856.
 51. Obliczanie czasu, kol. 1889-1892.
 52. Obowiązek rezydencji, kol. 1901-1903.
 53. Opactwo terytorialne, kol. 1972-1974.
 54. Opcja, kol. 1976-1978.
 55. Ordynariusz, kol. 1994-1996.
 56. Osoba, kol. 2003-2007.
 57. Państwo Watykańskie, kol. 2030-2031.
 58. Papieskie Dzieła Misyjne, kol. 2055-2057.
 59. Parafia, kol. 2068-2072.
 60. [z: Mariola Lewicka], Parafialne rady, kol. 2074-2079.
 61. [z: Mariola Lewicka], Personalna Administratura Apostolska Świętego Jana Marii Vianneya, kol. 2122-2126.
 62. Prałatura terytorialna, kol. 2202.
 63. Prawo partykularne, kol. 2213-2214.
 64. Prefekt, kol. 2230-2232.
 65. Prefektura apostolska, kol. 2234-2236.
 66. Prezbiterium diecezji, kol. 2238-2241.
 67. Promulgacja, kol. 2344-2346.
 68. Prowikariusz apostolski, kol. 2355-2356.
 69. Przepis prawny, kol. 2382-2383.
 70. Przywileje duchowieństwa, kol. 2414-2419.
 71. Rada do spraw Publicznych Kościoła, kol. 2433-2439.
 72. Rada kapłańska, kol. 2440-2444.
 73. Rada misji, kol. 2450-2451.
 74. Region kościelny, kol. 2461-2462.
 75. Rektor kościoła, kol. 2467-2468.
 76. „Roczniki Nauk Prawnych”, kol. 2527-2528.
 77. [z: Agnieszka Romanko], Sede impedita, kol. 2576-2581.
 78. Sede plena, kol. 2581-2582.
 79. [z: Agnieszka Romanko], Sede vacante, kol. 2582-2589.
 80. Sobór powszechny, kol. 2607.
 81. [z: Agnieszka Romanko], Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, kol. 2660-2662.
 82. Synod, kol. 2698.
 83. Synod Biskupów, kol. 2698-2706.
 84. Synod diecezjalny, kol. 2711-2714.
 85. Świeckość państwa, kol. 2771-2776.
 86. Udzielanie opinii, kol. 2826-2829.
 87. Upoważnienie, kol. 2838-2842.
 88. Utrata stanu duchownego, kol. 2885-2888.
 89. Vacatio legis, kol. 2897-2900.
 90. Wikariat apostolski, kol. 2919-2921.
 91. Wikariat rejonowy, kol. 2921-2924.
 92. Wikariusz apostolski, kol. 2924-2927.
 93. Wikariusz biskupi, kol. 2927-2928.
 94. Wikariusz generalny, kol. 2928-2931.
 95. Wikariusz parafialny, kol. 2936-2942.
 96. Wizyta ad limina, kol. 2949-2954.
 97. Wizytacja biskupia, kol. 2961-2966.
 98. Wojskowa służba duchownych, kol. 2989-2992.
 99. Zasada legalności, kol. 3101-3108.
 100. Zasada pisemności, kol. 3108-3110.
 101. Zasada prenotyfikacji, kol. 3110-3111.
 102. Zespoły Kościołów partykularnych, kol. 3130-3131.
 103. Zjazdy, kol. 3158-3159.

Hasła uzupełnione i uaktualnione w Leksykonie Prawa Kanonicznego:

 1. [z: Stanisław Paździor], Afekt, kol. 59-61.
 2. [z: Stanisław Paździor], Affirmative, kol. 63.
 3. [z: Bronisław Zubert], Akceptacja prawa, kol. 68-69.
 4. [z: Bronisław Zubert], Asystencja bierna, kol. 200-201.
 5. [z: Józef Rybczyk], Beneficjat, kol. 246-247.
 6. [z: Bronisław Zubert], Dekret aprobacyjny, kol. 495.
 7. [z: Bronisław Zubert], Dekret pochwalny, kol. 495-496.
 8. [z: Bronisław Zubert], Dom zakonny, kol. 576-581.
 9. [z: Bronisław Zubert], Egzempcja, kol. 679-687.
 10. [z: Bronisław Zubert], Eksklaustracja, kol. 709-713.
 11. [z: Bronisław Zubert], Ekssekracja, kol. 725-728.
 12. [z: Bronisław Zubert], Facto verbo cum Sanctissimo, kol. 761.
 13. [z: Józef Rybczyk], Facultates quinquennales, kol. 761-763.
 14. [z: Bronisław Zubert], Federacja klasztorów, kol. 776-777.
 15. [z: Marian Żurowski], Forum, kol. 811-812.
 16. [z: Bronisław Zubert], Glosator, kol. 837-838.
 17. [z: Bronisław Zubert], Inkardynacja – Ekskardynacja, kol. 935-940.
 18. [z: Edward Sztafrowski], Inkorporacja, kol. 940-941.
 19. [z: Jerzy Grzywacz], Instalacja, kol. 945-946.
 20. [z: Jerzy Grzywacz], Instancja sądowa, kol. 946-949.
 21. [z: Bronisław Zubert], Instytuty zakonne, kol. 975-981.
 22. [z: Bronisław Zubert], Instytuty życia konsekrowanego, kol. 981-985.
 23. [z: Jerzy Grzywacz], Insygnia, kol. 985-986.
 24. [z: Bronisław Zubert], Interstycja, kol. 997-999.
 25. [z: Bronisław Zubert], Juniorat, kol. 1022-1024.
 26. [z: Bronisław Zubert], Kapituła zakonna, kol. 1124-1128.
 27. [z: Bronisław Zubert], Kardynał Protektor, kol. 1153-1156.
 28. [z: Stanisław Paździor], Klauzula, kol. 1199-1201.
 29. [z: Stanisław Paździor], Konkubinat, kol. 1382-1384.
 30. [z: Bronisław Zubert], Konsekrowane życie, kol. 1388-1389.
 31. [z: Bronisław Zubert], Kuria zakonna, kol. 1547-1548.
 32. [z: Stanisław Paździor], Małżeństwo mieszane, kol. 1664-1669.
 33. [z: Stanisław Paździor], Małżeństwo w Kościele katolickim. I. W katolickim Kościele łacińskim, kol. 1672-1686.
 34. [z: Stanisław Paździor], Ne temere, kol. 1789-1790.
 35. [z: Stanisław Paździor], Negative, kol. 1790-1791.
 36. [z: Stanisław Paździor], Niepoczytalność, kol. 1813-1815.
 37. [z: Stanisław Paździor], Nieważność małżeństwa, kol. 1829-1831.
 38. [z: Stanisław Paździor], Przymus i bojaźń, kol. 2400-2402.
 39. [z: Stanisław Paździor], Przysposobienie, kol. 2407-2408.
 40. [z: Stanisław Paździor], Rozeznanie oceniające, kol. 2541-2543.

 

V. RECENZJE OPUBLIKOWANE

 1. J. Krukowski, Konkordat Polski znaczenie i realizacja, „Tygodnik Katolicki Niedziela” 1999, nr 12, s. 12.
 2. Ks. Wojciech Góralski, Konkordat Polski 1993 od podpisania do ratyfikacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1988, ss. 191, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), z. 2, s. 166-167.
 3. Józef Wroceński SCJ, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1998, ss. 373, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), z. 2, s. 176-177.
 4. Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, ss. 312, „Prawo Kanoniczne” 44 (2001), nr 1-2, s. 249-252.
 5. Wawrzyniec Goślicki, O senatorze doskonałym księgi dwie, oprac. M. Korolko, Kraków 2000, Wydawnictwo ARCANA, ss. 562, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XII (2002), z. 2, s. 200-206.
 6. P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967-1989, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2001, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XIII (2003), z. 2, s. 276-279.
 7. Józef Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2005, ss. 300, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” t. I (2005), z. 1, s. 414-416.
 8. J. Krukowski, Nie tylko dla prawników (rec. Polskie Prawo Wyznaniowe, wyd. II), „Tygodnik Katolicki Niedziela” 2005, nr 40, s. 15.
 9. Józef Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2006, ss. 292, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XVI (2006), nr 2, s. 506.
 10. J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, „Tygodnik Katolicki Niedziela” 2013, nr 26, s. 27.
 11. Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego 2013, ss. 400, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 2, s. 223-232.  
  * Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2013, ss. 400, ISBN 978-83-87897-74-1, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXIV (2014), nr 4, s. 198-207.

 

VI. RECENZJE WYDAWNICZE

 1. Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 20 kwietnia 2005 r. z okazji 40-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II, red. S. Tymosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 237.

 2. Ogólnopolskie Forum Sądowe. Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku, red. T. Rozkrut, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2010, ss. 207.
 3. Ius et Mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, M.R. Pałubska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 522.

 4. Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, red. T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 565.

 5. R. Andrzejczuk, Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, ss. 200.
 6. Katyń 1940. Walka o prawdę, red. W. Lis, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 400.

 7. Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Różański, J. Krzywkowska, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 374.

 8. W. Kraiński, Prawo trybunałów katolickich do rozstrzygania nieważności małżeństw niekatolików. Art. 2-4 Dignitas Connubii, Bernardinum, Pelplin 2013, ss. 429.
 9. T. Guz, Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 278.
 10. T. Guz, Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010, t. 2, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, ss. 456.
 11. Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 237.
 12. Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 245.
 13. S. Kawa, Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 318.
 14. T. Guz, Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z roku 2010, t. 3, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014, ss. 496.
 15. Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego. Doświadczenia, inspiracje, instytucje, red. P. Czernicki, B. Opaliński, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2014, ss. 171.
 16. P. Zamelski, Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego. Stan prawny i faktyczny na dzień 1 września 2014 r., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 364.
 17. P. Zając, Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 168.
 18. T. Guz, Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2011-2013, t. 4, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, ss. 462.
 19. P. Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2015, ss. 171.
 20. Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016, ss. 371.
 21. A. Romanko, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 321.
 22. P. Wierzbicki, Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 344.
 23. U. Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 264.
 24. P. Zając, Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 276.
 25. P. Kaleta, Legal aspects of the management of Church property, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 204.
 26. P. Kaleta, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom IV/1. Księga V. Dobra doczesne Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2019, ss. 152.
 27. T. Guz, Siedem „słów” Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniach 10 III – 17 IV 2019 r., Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Warszawa 2019, ss. 95.
 28. „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Księga pamiątkowa z okazji 40. Rocznicy Święceń Prezbiteratu ks. kan. kmdr. por. rez. Dr. Zbigniewa Jaworskiego, red. P. Płaczek, [b.w.], Szczecin 2019.
 29. T. Syczewski, Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 122.
 30. P. Lewandowski, Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 390.
 31. „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń”. Konferencja naukowa w 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Zamościu. Materiały pokonferencyjne. Biłgoraj, 7 października 2019 r., red. K. Bordzań, SPES Wydawnictwo, Biłgoraj 2020, ss. 102.

 

VII. RECENZJA W SPRAWIE NADANIA DOKTORATU HONORIS CAUSA

 1. Recenzja w sprawie nadania Jego Eminencji Francesco Coccopalmerio doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Kardynał Francesco Coccopalmerio. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2014, s. 21-26.   
  * Recensione relativa al conferimento a Sua Eminenza Francesco Coccopalmerio del dottorato honoris causa dell’Universitá Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino, w: Kardynał Francesco Coccopalmerio. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2014, s. 67-72.

 

VIII. BIOGRAMY

 1. Śp. Ks. Prof. dr hab. Jan Dudziak (1928-2003), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIV (2004), nr 17, s. 95-98.
 2. Jan Wiślicki (1879-1944), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 309-312.    
  * Jan Wiślicki (1879-1944), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 215-217.     
  * Jan Wiślicki (1879-1944), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 509-512.
 3. Ś.P. Ks. Antoni Kość (1949-2011), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXII (2012), nr 25, s. 124-126.
 4. Ksiądz prałat dr Eugeniusz Kazimierczak, „Arka. Pismo Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie” 2015, nr 20, s. 21.
 5. Biogram Śp. prałat Eugeniusz Kazimierczak, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 90 (2016), nr 1, s. 113-114.

 

IX. SPRAWOZDANIA

 1. [z: Karol Klauza], Ingres drugiego Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 7-9 (1997), s. 233-239.
 2. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), z. 1, s. 269-275.
 3. II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo. Wolność w mediach, „Przegląd Uniwersytecki” 12 (2000), nr 4, s. 21.
 4. Sympozjum (Sandomierz 13-14 IX 1999 r.), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” X (2000), nr 13, s. 3-4.
 5. Dziewiąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Sandomierz 14 IX 1999 r.), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” X (2000), nr 13, s. 5.
 6. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów w Przemyślu, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XI (2001), nr 14, s. 3-4.
 7. II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo „Wolność w mediach”, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XI (2001), z. 1, s. 177-188.
 8. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XII (2002), nr 15, s. 3-6.
 9. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIII (2003), nr 16, s. 8-9.
 10. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Tarnów 17 września 2002 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIII (2003), nr 16, s. 10-11.
 11. Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo „Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowo-wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIV (2004), nr 17, s. 7-16.
 12. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Lublin, 1 września 2003 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIV (2004), nr 17, s. 17-18.
 13. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIV (2004), nr 17, s. 19-20.
 14. XII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Przegląd Uniwersytecki” XVI (2004), nr 6 (92), s. 15.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status, „Przegląd Uniwersytecki” XVI (2004), nr 6 (92), s. 19.
 16. Sprawozdanie z Konferencji w Bischofsgrün (Niemcy), „Przegląd Uniwersytecki” XVI (2004), nr 6 (92), s. 28.
 17. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Łomża, 06 września 2004 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XV (2005), nr 18, s. 12-13.
 18. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ecclesia et Status”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XV (2005), nr 18, s. 14-17.
 19. Prawo wyznaniowe w Ameryce Łacińskiej, „Przegląd Uniwersytecki” XVIII (2006), nr 2 (100), s. 28.
 20. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Sandomierz, 7 września 2005 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVI (2006), nr 19, s. 16-18.
 21. Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego. Bejrut, 20-25 września 2004 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XVI (2006), nr 1, s. 371-372.
 22. Sprawozdanie z Jubileuszu 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, 19-20 maja 2006, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XVI (2006), nr 2, s. 523-526.
 23. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Actualidad y retos del Derecho Eclesiástico del Estado en Latinoamérica”. Mexico, 17-19 XI 2005, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XVI (2006), nr 2, s. 533-534.
 24. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Szczecin, 04 września 2006 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVII (2007), nr 20, s. 15-16.
 25. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy. Lublin, 29 września 2007 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. II (2007), nr 2, s. 26.
 26. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVIII (2008), nr 21, s. 13-15.
 27. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVIII (2008), nr 21, s. 17-18.
 28. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Il Codice delle Chiese Orientali”. Rzym, 8-9 października 2010 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXI (2011), nr 1, s. 321-323.
 29. Międzynarodowa konferencja naukowa „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010 roku, „Państwo Prawne” 2012, nr 1 (2), s. 197-199.
 30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe”. Ołomuniec, 19 czerwca 2012, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, s. 283-284.
 31. Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych. Warszawa, 17-18 września 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. VIII (2013), nr 10 (2), s. 23-24.
 32. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 42 (62) 2013, s. 173-203.
 33. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX (2014), nr 11 (1), s. 97-99.
 34. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 43 (63) 2014, s. 167-190.
 35. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 44 (64) 2015, s. 127-152.
 36. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 45 (65) 2016, s. 137-158.
 37. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 46 (66) 2017, s. 171-197.
 38. Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Bruksela, 16 maja 2018 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVIII (2018), nr 31, s. 172-174.      
  * Konferencja Ruchu „Europa Christi” „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Niedziela Ogólnopolska” 25 (2018), s. 4.

 

X. LAUDACJE

 1. Laudacja wygłoszona 16 maja 2012 roku przez ks. dr hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL podczas uroczystości wręczenia ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego, w: Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego. Ks. Józef Krukowski. Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie. Laudacja Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 15-29.       
  * Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla Ks. Profesora Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXII (2012), nr 25, s. 74-83.        
  * Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla ks. prof. Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r., „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. V (2012), s. 5-12.
 2. Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 41 (61) 2012, s. 51-57.
 3. Laudacja wygłoszona 13 stycznia 2018 roku z okazji wręczenia ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, w: Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 23-34.
 4. Laudacja z okazji uroczystego odnowienia doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, KUL, 6 czerwca 2018 r., w: Odnowienie doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin 2018, s. 17-28.

 

XI. INNE

 1. Nowości wydawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XV (2005), nr 18, s. 94-95.
 2. [z: Wiesław Kacprzyk], Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 11-12.
 3. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVI (2006), nr 19, s. 94-96.
 4. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVII (2007), nr 20, s. 99-100.
 5. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XVIII (2008), nr 21, s. 114-116.
 6. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XIX (2009), nr 22, s. 91-92.
 7. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XX (2010), nr 23, s. 109-111.
 8. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXI (2011), nr 24, s. 117-118.
 9. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXII (2012), nr 25, s. 127.
 10. Od Komitetu Redakcyjnego, „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 7-8.
 11. [z: Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki], Od Redaktorów, w: Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 11-12.
 12. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, s. 7.
 13. [z: Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski], Wprowadzenie, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 5-6.
 14. [z: Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając], Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 5-6.
 15. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 5.
 16. Wprowadzenie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. I, red. M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 5-6.
 17. [z: Piotr Stanisz, Henryk Stawniak], Słowo od redaktorów, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. V-VI.
 18. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 5.
 19. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 2, s. 5.
 20. Wprowadzenie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. II, red. M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 5-6.
 21. Wprowadzenie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. III, red. M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 5-6.
 22. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 1, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2015.4.1-1.
 23. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2015.4.2-1.
 24. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 1, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2016.5.1-1.
 25. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 2, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2016.5.2-1.
 26. [z: Stanisław Kawa, Agnieszka Romanko, Anna Słowikowska], Introduction, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 5-9.
 27. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 1, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2017.6.1-1.
 28. Wprowadzenie, w: Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, s. 5-7.
 29. Wprowadzenie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. IV, red. M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Polska Akademia Nauk, Lublin–Warszawa 2017, s. 5.
 30. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 2, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-1.
 31. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 7 (20) 2018, nr 1, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-1.
 32. Wprowadzenie, w: Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 5-6.
 33. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 7 (20) 2018, nr 2, s. 5, 10.18290/kip.2018.7.2-1.
 34. Вступ, w: Церковно-державні відносини в Україні, red. S. Kawa, M. Sitarz, A. Romanko, A. Słowikowska, Видавництво Святого Павла, Львів 2018, s. 5-7.
 35. [z: Ireneusz Skubiś], Wstęp, w: Prawo a wartości w Europie. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. 17 października 2018 r. Lublin. Teksty kongresowe, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Wydawnictwo KUL, Częstochowa 2019, s. 7-9.
 36. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 8 (21) 2019, nr 1, s. 5, DOI: 10.18290/kip.2019.8.1-1.
 37. Wstęp, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, s. 5-6.
 38. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 8 (21) 2019, nr 2, s. 5.
 39. Wprowadzenie, w: Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. 2, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, s. 5-6.
 40. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 9 (22) 2020, nr 1, s. 5.
 41. Słowo wprowadzenia, w: P. Raina, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia, t. I-V, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, s. I-II.
 42. Jan Paweł II ustawodawca Kościoła – wprowadzenie w problematykę, „Dodatek pokongresowy Fundacji «Myśląc Ojczyzna»” do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 29 listopada 2020, Nr 34, s. II.
 43. IV Kongres Ruchu „Europa Christi”. Podsumowanie Kongresu Ruchu „Europa Christi”, który odbył się w 2020 r., „Dodatek pokongresowy Fundacji «Myśląc Ojczyzna»” do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 13 grudnia 2020, Nr 35, s. I.
 44. Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych, „Dodatek pokongresowy Fundacji «Myśląc Ojczyzna»” do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 30 sierpnia 2020, Nr 31, s. III.
  * Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych w czasie pandemii, „Dodatek pokongresowy Fundacji «Myśląc Ojczyzna»” do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 13 grudnia 2020, Nr 35, s. IV.
 45. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 9 (22) 2020, nr 2, s. 5.
 46. Rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Dodatek pokongresowy Fundacji «Myśląc Ojczyzna»” do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 31 stycznia 2021, Nr 37, s. II-III.
 47. Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników, „Dodatek Fundacji «Myśląc Ojczyzna»” do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 28 marca 2021, Nr 39, s. IV.

 

XII. PROJEKTY BADAWCZE

 1. Kierownik projektu badawczego przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetowych na naukę pt. Rola organów kolegialnych w Kościele partykularnym (2004-2007).
 2. Kierownik projektu badawczego przyznanego przez Zespół Specjalistyczny Nauk Humanistycznych i Społecznych. Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr NN110209638 pt. Leksykon Prawa Kanonicznego (2009-2013).
 3. Wykonawca w projekcie pt. Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej, nr 11H 11 011980; źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; jednostka naukowa: Towarzystwo Naukowe KUL (2012-2014).
 4. Wykonawca w projekcie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pt. Registration of Churches and Religious Societies; nr 21730060, kierownik projektu: Damián Němec, wnioskodawca: Uniwersytet Trnawski w Trnawie; podmiot finansujący: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (2018-2019).
 5. Wykonawca w projekcie pt. Financing of Churches and Religious Societies, VEGA 1/0254/16, kierownik projektu: Michaela Moravčíková; podmiot finansujący: Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu Republiki Słowackiej (2016-2019).

 

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2021, godz. 18:29 - Agnieszka Romanko