DOROBEK NAUKOWY
KS. DRA PAWŁA LEWANDOWSKIEGO

 

I. MONOGRAFIE NAUKOWE

 

Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2015, ss. 172, ISBN 978-83-7793-410-4.

 

[rec.: A. Kukulski, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 2, s. 217-218. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-1; A. Kumor, w: Duch Święty [Scripturae Lumen 8], red. G.M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016, s. 600-603; A. Słowikowska, „Roczniki Nauk Prawnych” 26 (2016), nr 4, s. 256-261. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-13].

 

Open Access: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3464

 

Kościół w publikacjach „Gazety Wyborczej” w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Poligrafia Redemptorystów, Lublin 2017, ss. 136, ISBN 978-83-7631-731-1.

 

[rec.: J. Królikowski, „Częstochowskie Studia Teologiczne” XLIV (2016), s. 207-208].

 

Open Access: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3463

 

 

Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 390, ISBN 978-83-956633-1-4.

 

[rec.: A. Kumor, „Prawo Kanoniczne” 64 (2021), nr 2, s. 191-196].

 

Open Access: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1938

 

 

 II. REDAKCJE MONOGRAFII NAUKOWYCH

 

Noli metuere et noli timere… Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, red. Agnieszka Romanko, Paweł Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 576, ISBN 978-83-948764-9-4, ISBN 978-83-8061-765-0.

 
„Bądź mężny i mocny”. Materiały z konferencji i uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Mirosławowi Sitarzowi, red. Agnieszka Romanko, Paweł Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2022, ss. 107, ISBN 978-83-964156-1-5.

 

III. OPRACOWANIA ŹRÓDEŁ

 
Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza, zebrał, opracował i wstępem poprzedził ks. Paweł Lewandowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, ss. 672, ISBN 978-83-8288-071-7.

 

 

IV. ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. II, red. M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015, s. 107-126.
  Open Access:
  https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3792
 2. Ofiary mszalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 1, s. 95-108.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3378
 3. Kościół w publikacjach „Gazety Wyborczej” w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 34 (2015), nr 1, s. 83-99.
  DOI: http://dx.doi.org/10.15633/tst.1565
 4. Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące sądownictwa kościelnego w przedmiocie procesów małżeńskich według kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku i instrukcji procesowej Dignitas connubii, w: Kościół lokalny w Kościele Chrystusa, red. R. Kantor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 109-125.
  DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384810.07
 5. Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 1, s. 53-76.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-4
 6. Wizja moralności chrześcijańskiej w publikacjach „Gazety Wyborczej” w Wielkim Jubileuszu Roku 2000, „Studia Ełckie” 18 (2016), nr 1, s. 77-90.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3471
 7. Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga w prawodawstwie Kościoła, w: Duch Święty [Scripturae Lumen 8], red. G.M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016, s. 449-463.
  Open Access:
  https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3470
 8. Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 27 (2017), nr 2, s. 151-169.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8
  * The Notion of Decent Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law, „Roczniki Nauk Prawnych [English Online Version]” 27 (2017), nr 2, s. 131-147.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8en
 9. Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 28 (2018), nr 2, s. 109-127.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-8
  * The Exercise of the Right of Clergy to Decent Support on the Occasion of Pastoral Visitation Under Particular Law in Poland, „Roczniki Nauk Prawnych [English Version]” 28 (2018), nr 2, s. 95-113.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-7en
 10. Struktura i kompetencje Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, w: Wtajemniczenie chrześcijańskie [Scripturae Lumen 10], red. G.M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2018, s. 447-456.
  Open Access:
  https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3510
 11. Zadania sędziego w procesach pierwszej instancji Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945-1983, w: Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945-1983, red. R. Kantor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2019, s. 21-47.
  DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374387309.03
 12. Struktura i kompetencje Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, w: Noli metuere et noli timere… Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, red. A. Romanko, P. Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 285-293.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3469
 13. The Fund for the Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXIX (2019), nr 32, s. 119-134.
  DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2019.32.1-7
  Instytucja na rzecz utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXIX (2019), nr 32, s. 111-126.
  DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2019.32.1-7pl
 14. Iura Stolae Offerings According to the 1983 Code of Canon Law and the Polish Particular Legislation, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIV, 16 (1) 2019, s. 171-186.
  DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.1-11
 15. The Theological Basis of the Right to Decent Support of the Clergy, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XII (2019), nr 1, s. 155-167.
  DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-11
 16. Protection and Defence of the Right to Decent Support of Clergy, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIV, 16 (2) 2019, s. 193-205.
  DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.2-13
 17. Kongregacje dekanalne w diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939, w: Dziedzictwo kulturowe i religijne diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939, t. I: Wybrane instytucje i struktury diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939, red. R. Kantor, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2020, s. 93-109.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3490
 18. Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XIII (2020), nr 2, s. 393-403.
  DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-30
 19. The Doctoral Scholarship at the Doctoral School in the Republic of Poland as a Way to Ensure a Decent Support for a Clergy Doctoral Student, „Kościół i Prawo” 9 (22) 2020, nr 2, s. 113-124.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip2092-8
 20. Financial Support of Accused Clerics of Sexual Abuses of Minors. An Outline, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XIV (2021), nr 2, s. 317-325.
  DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-22
 21. The Obligation to Lead a Holy Life for Those Dispensed from Celibacy, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XVI, 18 (2) 2021, s. 181-191.
  DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10
 22. The Response of the Catholic Church in the United States to Offences of Sexual Abuse of Minors Committed by Clerics Based on the Example of the Diocese of Fairbanks, „The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II” 12 (2022), nr 1, s. 53-74.
  DOI: https://doi.org/10.15633/pch.4235

 23. Wezwanie duchownych do prostoty życia według ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce, w: „Bądź mężny i mocny”. Materiały z konferencji i uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Mirosławowi Sitarzowi, red. A. Romanko, P. Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2022, s. 27-36.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3468

 

V. RECENZJE OPUBLIKOWANE

 1. Ks. K. Mikołajczuk, Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2014, ss. 599, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 34 (2015), nr 1, s. 182-184.
  DOI: http://dx.doi.org/10.15633/tst.1579

VI. RECENZJE WYDAWNICZE

 

VII. SPRAWOZDANIA

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 1, s. 176-183.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3487

  * Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (1) 2015, s. 107-114.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3486
 2. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 3, s. 234-237.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-15
 3. Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 29 czerwca 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (2) 2015, s. 79-82.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3484
 4. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 4 czerwca 2016 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVI (2016), nr 29, s. 123-129.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3481
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIV, 16 (2) 2019, s. 209-211.
  DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.2-14
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Częstochowa, 8-10 września 2019 roku, „Kościół i Prawo” 8 (21) 2019, nr 2, s. 216-218.
  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2019.8.2-15
 7. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIV, nr 16 (2) 2019, s. 219-223.
  DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.2-17
  VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2019 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXX (2020), nr 33, s. 247-250.
  DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2020.33.1-15
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Noli metuere et noli timere” połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XV, 17 (1) 2020, s. 233-235.
  DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2020.15.1-14
 9. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Kraków, 6 września 2022 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXXIII (2023), nr 36, s. 327-330.
  DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5289

 

VIII. BIOGRAMY

 1. Śp. Ks. Prof. Dr Hab. Jan Maciej Dyduch (1940-2018), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXIX (2019), nr 32, s. 277-280.
  DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2019.32.1-16
 2. Śp. Zenon Kardynał Grocholewski (1939-2020), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXXI (2021), nr 34, s. 197-200.
  DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2021.34.1-12

 

IX. PRACE TRANSLATORSKIE

 1. Pontificium Consilium de Legum Textibus, Decretum de recursu super congruentia inter legem particularem et normam codicialem (29.04.2000), „Communicationes” 32 (2000), nr 2, s. 162-167.
  Tłumaczenie: Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Dekret o rekursie odnoszącym się do zgodności pomiędzy prawem partykularnym a normą kodeksową (29.04.2000), w: P. Lewandowski, Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, s. 299-307, ISBN 978-83-956633-1-4.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3475

 

X. POPULARYZACJA WIEDZY NAUKOWEJ

 1. Opus Dei – ora et labora, „Poślij mnie. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie” XV, nr 1 (73), s. 26-27.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3523
 2. Contemplari et contemplata allis tradere, czyli rzecz o dominikańskiej duchowości, „Poślij mnie. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie” XV, nr 2 (74), s. 30-31.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3524
 3. Watykan, „Poślij mnie. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie” XV, nr 3 (75), s. 8-9.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3525
 4. Ogrody Watykańskie, „Poślij mnie. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie” XV, nr 3 (75), s. 12-13.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3526
 5. Vita Evangelii Iesu Christi, czyli rzecz o duchowości św. Franciszka z Asyżu, „Poślij mnie. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie” XV, nr 4 (76), s. 26-27.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3527
 6. Wymagania stawiane kandydatowi do nowicjatu, „Ikona” XVIII (2015), nr 1, s. 8-10.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3518
 7. Postulat, „Ikona” XVIII (2015), nr 2, s. 13-14.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3519
 8. Formacja w zgromadzeniach zakonnych – nowicjat, „Ikona” XVIII (2015), nr 3, s. 58-59.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3520
 9. Profesja zakonna, „Ikona” XIX (2015), nr 1, s. 50-51.
 10. Czy ksiądz może odmówić udzielenia chrztu świętego mojemu dziecku?, „Ikona” XIX (2016), nr 2, s. 42-43.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3542
 11. Zostać rodzicem chrzestnym – zaszczyt czy kłopot?, „Ikona” XX (2016), nr 3, s. 48-49.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3522
 12. Przygotowanie do sakramentu chrztu świętego, „Ikona” XX (2016), nr 4, s. 34-35.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3521
 13. Kto może udzielić chrztu świętego?, „Ikona” XXI (2017), nr 1, s. 44-45.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3543
 14. I Synod Diecezji Tarnowskiej, „Ikona” XXI (2017), nr 3, s. 34-36.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3517
 15. II Synod Diecezji Tarnowskiej, „Ikona” XXII (2018), nr 5, s. 28-29.
  Open Access: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3544

 

XI. INNE

 1. [z: Agnieszka Romanko], Słowo od Redaktorów, w: Noli metuere et noli timere… Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, red. A. Romanko, P. Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 7-8.
 2. Literatura, w: Noli metuere et noli timere… Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, red. A. Romanko, P. Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 529-562.
 3. [z: Agnieszka Romanko], Słowo od Redaktorów, w: „Bądź mężny i mocny”. Materiały z konferencji i uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Mirosławowi Sitarzowi, red. A. Romanko, P. Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2022, s. 9-10.
 4. [z: Agnieszka Romanko], Prezentacja Księgi Jubileuszowej, w: „Bądź mężny i mocny”. Materiały z konferencji i uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Mirosławowi Sitarzowi, red. A. Romanko, P. Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2022, s. 63-65.

 

XII. GRANTY NAUKOWE, PROJEKTY BADAWCZE

 1. Kierownik w przyznanym w ramach dotacji na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich grancie wydziałowym pt. Utrzymanie prezbiterów według Kodeksu Prawa Kanoniczego z 1983 roku; kod tematu: 1/6-1-17-02-02-8186; jednostka naukowa: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; podmiot finansujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; zrealizowany w 2017 r.
 2. Kierownik w przyznanym w ramach dotacji na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich grancie wydziałowym pt. Utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według polskiego ustawodawstwa partykularnego; kod tematu: 1/6-1-18-02-02-914; jednostka naukowa: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; podmiot finansujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; zrealizowany w 2018 r.
 3. Wykonawca w złożonym wniosku do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016-2019, moduł: „Dziedzictwo narodowe”, priorytetowy obszar badawczy: Konkurs I/2018, 2. „Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku”, projekt badawczy pt. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych. Analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949; nr rejestracyjny: 11H 18 0179 86, kierownik projektu: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; jednostka naukowa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; podmiot finansujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; lata realizacji: 2018-2023.
 4. Wykonawca w złożonym wniosku do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016-2019, moduł: „Dziedzictwo narodowe”, priorytetowy obszar badawczy: Konkurs II/2018, 1.4. „Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów”, projekt badawczy pt. Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949; nr rejestracyjny 11H 18 0119 87; kierownik projektu: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; jednostka naukowa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; podmiot finansujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; lata realizacji: 2019-2024.
 5. Wykonawca w złożonym wniosku do konkursu Narodowego Centrum Nauki, podtyp: Sonata 14, projekt badawczy pt. Kościół jako instytucja samofinansująca się; nr rejestracyjny 2018/31/D/HS5/03202, kierownik projektu: dr Anna Maria Słowikowska; jednostka naukowa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki; lata realizacji: 2019-2022.
 6. Wykonawca w złożonym wniosku do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2020, moduł: „Dziedzictwo narodowe”, priorytetowy obszar badawczy: „Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów”, projekt badawczy pt. Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949; nr rejestracyjny NPRH/DN/SP/507348/2021/11; kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz; jednostka naukowa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; podmiot finansujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; lata realizacji: 2021-2026.
 7. Kierownik w przyznanym grancie w ramach I edycji konkursu grantowego na realizację projektów naukowo-badawczych w dyscyplinie prawo kanoniczne pt. Obowiązki i prawa pozbawionych przynależności do stanu duchownego; kod tematu: 1/6-20-21-02-0510-0002-0627; jednostka naukowa: Instytut Prawa Kanonicznego KUL; podmiot finansujący: Ministerstwo Edukacji i Nauki; zrealizowany w 2021 r.

 8. Kierownik i wykonawca komercyjnej usługi badawczej obejmującej kwerendę archiwalną w Archiwum Diecezjalnym im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie dotyczącą protokołów wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza w latach 1962-1990 oraz opracowanie materiału źródłowego opatrzonego aparatem krytycznym; termin realizacji: 14 marzec – 30 czerwiec 2022 r.; umowa nr UKDKW/2022/03/2 zawarta pomiędzy Diecezją Tarnowską Kościoła Rzymskokatolickiego Kurią Diecezjalną w Tarnowie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.
 9. Redaktor przyznanego grantu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0267/2021/1 z dnia 9 grudnia 2022 r. w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”; kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu dla czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” – 62 032,36 zł; podmiot finansujący: Ministerstwo Edukacji i Nauki; lata realizacji: 2022-2024.
 10. Redaktor pomocniczy przyznanego grantu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0253/2021/1 z dnia 9 grudnia 2022 r. w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”; kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu dla czasopisma „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” – 78 350,18 zł; podmiot finansujący: Ministerstwo Edukacji i Nauki; lata realizacji: 2022-2024.
 11. Redaktor pomocniczy przyznanego grantu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0255/2021/1 z dnia 14 grudnia 2022 r. w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”; kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu dla czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – 63 045,58 zł; podmiot finansujący: Ministerstwo Edukacji i Nauki; lata realizacji: 2022-2024.
 12. Kierownik w przyznanym grancie w ramach I edycji konkursu grantowego na realizację projektów naukowo-badawczych w dyscyplinie prawo kanoniczne pt. Prawo duchownych do wypoczynku; kod tematu: 1/6-20-22-02-0510-0002-0796; jednostka naukowa: Instytut Prawa Kanonicznego KUL; podmiot finansujący: Ministerstwo Edukacji i Nauki; zrealizowany w 2022 r.

 

XIII. STYPENDIA NAUKOWE, KWERENDY, PRAKTYKI,
STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

 1. Stypendium fundowane, PL-7/13 – kurs języka włoskiego w Studioitalia Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, Rzym, 2-27 września 2013 r.
 2. Language Course Grant, Renovabis, SEP-D/11.3.2.2-26 – kurs języka włoskiego w Studioitalia Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, Rzym, 1 września - 3 października 2014 r.
 3. Szkoła zimowa dla doktorantów „Lokata Rozwoju” (uczestnictwo na podstawie wygranego konkursu dla doktorantów KUL), Zakopane, 9-14 stycznia 2017 r. W ramach projektu ukończone szkolenie: 1) Uniwersalne projektowanie w edukacji; 2) Wzbudzanie zainteresowania mediów wynikami badań własnych. Promowanie w mediach pracy naukowej; 3) Metody prezentacji wyników badań; 4) Czy doktoranci potrzebują Samorządu?; 5) Nauka a III sektor publiczny; 6) Ustawa 2.0; 7) Promocja badań naukowych w Internecie; 8) Podstawy prawa autorskiego; 9) Doktorant w systemie zapewniania jakości kształcenia; 10) szkolenie przeprowadzone przez Narodowe Centrum Nauki.
 4. Kwerenda naukowa, Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana, Rzym, 14-17 czerwca 2016 r.
 5. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” (HE-KA 1), Umowa nr 2017-1-PL01-KA103-036386 – pięciomiesięczna praktyka w Tribunal Diocesano de Huelva, Huelva, Hiszpania, 1 listopada 2017 r. - 31 marca 2018 r.
 6. Stypendium w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Projekt nr POWR.03.03.00-00-PN13/18, w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, PO WER, Umowa nr 1/PROM/2019 – typ działania: pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej oraz wykonanie kwerend archiwalnych, Catholic Diocese of Fairbanks, 1316 Peger Rd, Fairbanks, AK 99709, USA, 29 marca - 9 kwietnia 2019 r.
 7. Kwerenda naukowa, Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana, Rzym, 27-28 czerwca 2019 r.
 8. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” (HE-KA 1), Umowa nr 2018-1-PL01-KA103-047768 – pięciomiesięczna praktyka w Obispado de Huelva (Secretaría-Cancillería), Huelva, Hiszpania, 1 maja - 30 września 2019 r.
 9. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” realizowane w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078672, Umowa nr 9 – wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021; Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja, 27-29 września 2021 r.
  Wykłady: 1) Decent Support of Diocesan Clergy According to the 1983 Code of Canon Law (2 godziny); 2) Decent Support of Diocesan Clergy in Poland (2 godziny). Hospitacja zajęć.
 10. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” realizowane w ramach przedłużonej umowy 2020-1-PL01-KA103-078672, Umowa nr 3 – wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022; Universidad de Huelva, Hiszpania, 4-8 października 2021 r.
  Wykłady: 1) Diocesan Bishops; 2) The Impeded or Vacant See; 3) Ecclesiastical Provinces and Regions; 4) Particular Councils; 5) Bishops’ Conferences; 6) The Diocesan Synod; 7) Vicars General and Episcopal Vicars; 8) The Chancellor, Other Notaries, and the Archives; 9) The Finance Council and the Finance Officer; 10) The Presbyteral Council; 11) The College of Consultors; 12) Chapters of Canons; 13) Parishes, Parish Priest and Assistant Priest; 14) Vicars Forane; 15) Rectors of Churches and Chaplains.
 11. Wykłady gościnne w czasie dwóch seminariów naukowych dla doktorantów realizujących program Ciencia Jurídica Española (Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado), Catedrático de Historia del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Huelva, Hiszpania, 6 i 8 października 2021 r.
 12. Staż naukowy w Katedrze Teologii Praktycznej, Prawa Kanonicznego i Pedagogiki, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; opiekun naukowy: ks. dr hab. Robert Kantor; Tarnów, 1-30 listopada 2021 r.
 13. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” realizowane w ramach przedłużonej umowy 2020-1-PL01-KA103-078672, Umowa nr 56 – wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022; Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja, 25-29 kwietnia 2022 r.
  Wykłady: 1) Concept and Types of Administration of Ecclesiastical Goods in the 1983 Code of Canon Law (2 godziny); 2) Administration of Ecclesiastical Goods in the Diocese (2 godziny); 3) Administration of Ecclesiastical Goods in the Parish (2 godziny); 4) Administration of Ecclesiastical Goods in the Religious Institute (2 godziny); 5) Administration of Ecclesiastical Goods and other Acts Related to Administration (2 godziny).
 14. Staż naukowo-dydaktyczny (tryb hybrydowy) w Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja; opiekun naukowy: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.; Trnava, 9-22 maja 2022 r.
 15. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” realizowane w ramach przedłużonej umowy 2020-1-PL01-KA103-078672, Umowa nr 26 – wyjazd pracownika w celach szkoleniowych w roku akademickim 2021/2022; VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Słowacja, 20-24 czerwca 2022 r. Job shadowing.
 16. Stypendium z funduszy programu Erasmus+: mobilność z krajami partnerskimi (spoza Unii Europejskiej) realizowane w ramach przedłużonej umowy 2019-1-PL01-KA107-064835, Umowa nr 23 – wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022; The Holy Spirit University of Kaslik, Liban, 4-8 lipca 2022 r.
  Wykłady: 1) Secular States Founded upon the Principle of Separation of State and Church: the American Model of a Secular State Pure Separation, the French Model of a Secular State, the German Model of a Secular State (2 godziny); 2) Totalitarian States versus the Church; 3) Contemporary Confessional States; 4) The Principle of Respect and Defence of Religious Freedom; 5) The Principle of Autonomy and Mutual Independence of the Church and State; 6) The Principle of Cooperation between the Church and State; 7) The Diplomatic Relations of the Holy See.

 17. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” realizowane w ramach umowy 2021-KA131-HED, Umowa nr 3/2022-2023 – wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023; Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja, 5-9 grudnia 2022 r.
  Wykłady: 1) Religious freedom in the teaching of the Catholic Church (2 godziny); 2) Religious freedom in international law (2 godziny); 3) Constitutional guarantees of freedom of conscience and religion (2 godziny); 4) Legislation on the freedom of conscience and religion (2 godziny); 5) Legal and judicial protection of freedom of conscience and religion (2 godziny).
 18. Stypendium z funduszy programu Erasmus+ realizowane w ramach umowy 2021-KA131-HED, Umowa nr 64/2022-2023 – wyjazd pracownika w celu udziału w szkoleniu w roku akademickim 2022/2023; Universidade Católica Editora, Universidade Catolica Portuguesa, Portugalia, 8-12 maja 2023 r. Job shadowing.
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023, godz. 18:00 - Paweł Lewandowski