2012

  • Nieznane juwenilia Kazimierza Wierzyńskiego, "Tematy i Konteksty" 2012, nr 2 (7), s. 125-131.
  • Estetyka ekspresji w krytyce literackiej Bolesława Leśmiana. Preliminaria, [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012, s. 279-289.

 

 

 

Wcześniejsze publikacje

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013, godz. 21:16 - Agata Poręba