W dniach 29-30 marca 2017 roku odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pod tytułem „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. Obok zagadnień poświęconych jakości kształcenia, zostanie poruszona tematyka współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Można już dokonywać rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Program konferencji dostępny jest na stronie MNiSW.

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 10:40 - Radosław Krajewski