Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – oferuje wsparcie przedsięwzięć naukowych realizowanych w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych Fundacja dotuje także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów. Cztery priorytety tematyczne: transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości, wielojęzyczność.

UWAGA: zmiana terminu składania wniosków. Oto przewidywane terminy następnych konkursów (mogą jeszcze ulec zmianie):

15 stycznia 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie

1 kwietnia 2018: termin składania wniosków w głównym konkursie

początek maja 2018: ogłoszenie decyzji w uproszczonym konkursie

15 maja 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie

początek października 2018: ogłoszenie decyzji w głównym oraz w uproszczonym konkursie

 

logo_dpws_cmyk_300dpi_1

Więcej: www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, godz. 14:02 - Urszula Czyżewska