Dr Agnieszka Kawałko, asystent


Życiorys naukowy
W roku 1992 rozpoczęłam studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, zakończone w roku 1997. W ich trakcie podjęłam studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W ramach indywidualnego toku studiów ukończyłam je z wyróżnieniem w latach 1996 - 1999, zdając egzamin magisterski na podstawie pracy magisterskiej nt. „Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością", napisanej na seminarium z prawa handlowego, pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Szajkowskiego. 1 października 1999r. rozpoczęłam pracą w I Katedrze Prawa Cywilnego, a od 2001r. pracuję na stanowisku asystenta w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

 

Wykaz publikacji

Monografie
1. Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2006, ss. 294, ISBN 83-7444-192-5.
2. (Współautor z H. Witczak) Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2006, ss. 206, ISBN 83-7387-986-2.
3. (Współautor z H. Witczak) Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, ss. 196, ISBN 83-7483-102-2.
4. (Współautor z H. Witczak) Prawo spadkowe, Warszawa 2006, s. 178, ISBN 83-7483-110-3.

5. A.Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, Skrypty Becka, Warszawa 2015, s. 466, ISBN: 978-83-255-7274-7

6. Rozdziały w:, Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Wydanie: 3, Red. Bogudar Kordasiewicz, Warszawa 2015, s. 1192, ISBN: 978-83-255-7539-7

7. Alina Prusinowska-Marek Jolanta Bucińska Sły Agnieszka Kawałko Helena Ciepła, Kazimierz Piasecki , Prawo rodzinne Meritum, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Seria Meritum Biblioteka, Warszawa 2015,

 

 

Artykuły
1. Źródła finansowania umorzenia udziałów w spółce z o.o., w: Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, , red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003, s. 519-528, ss. 11, ISBN 83-7363-092-9.
2. Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w: Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa poświęcona ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, Lublin 2003, s. 115-140, ss. 25, ISBN 83-7306-139-8.
3. (Współautor z H. Witczak) Profesor Kazimierz Przybyłowski, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 247-259, ss. 13, ISBN 83-7363-370-7.
4. (Współautor z H. Witczak) Profesor Kazimierz Kruczalak, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 159-164, ss. 6, ISBN 83-7363-370-7.

 

Kontakt
Tel. (+48 81) 445-37-06

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2017, godz. 14:40 - Agnieszka Parol