dr Ambroży Mituś - autoreferat

 

dr Ambroży Mituś - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja - dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska

recenzja - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

recenzja - dr hab. Przemysław Szustakiewicz

 

uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

 

komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz - przewodniczący
dr hab. Michał Domagała - sekretarz
dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska - recenzent
dr hab. Przemysław Szustakiewicz - recenzent
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz - recenzent
dr hab. Piotr Lisowski - członek komisji
prof. dr hab. Dariusz Dudek - członek komisji

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 28.09.2018 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 8.01.2019 r.
nadanie stopnia: 24.09.2019 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020, godz. 08:47 - Adam Jankowski