dr Aneta Biały

adiunkt

 

Życiorys naukowy

 

Ukończyła prawo i administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2004 doktorantka, od 2007 roku asystentka, a od 2010 r. adiunkt w II Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  W roku 2009 obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab Józefa Jana Skoczylasa, pt. "Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych". Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Waikato w Hamilton w Nowej Zelandii.  Przedmiotem zainteresowań badawczych jest przede wszystkim problematyka czynów niedozwolonych, odszkodowań, odpowiedzialności ubezpieczeniowej, dóbr osobistych oraz polubownych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne 

Prawo cywilne - zobowiązania  (ćwiczenia)

Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład fakultatywny)

Klinika prawa (prawo cywilne)

 

Pełnione funkcje

Sekretarz II Katedry Prawa Cywilnego KUL

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Koordynator Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Członek Zespołu Badawczego - Ośrodka Badań ADR "Prawo i Gospodarka", funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członek Zespołu Ekspertów KUL, dziedzina ekspercka: prawo cywilne

Kurator ELSA - Oddział w Lublinie

Mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie

Arbiter w Lubelskim Sądzie Arbitrażowym

Prezes Fundacji Instytut Badań ADR Prawo i Gospodarka

Ekspert nauczania klinicznego w zagranicznych konkursach prawniczych

Członek redakcji czasopisma "Review of Comparative Law"

 

 

Autor: Paweł Bucoń
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019, godz. 14:09 - Paweł Bucoń