Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

Kontakt: wasil@kul.pl

doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie dziennikarstwa radiowego. W latach 2001-2016 dziennikarka Polskiego Radia Lublin.

Kompetencje zawodowe

stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w KUL w roku 2009 na podstawie rozprawy „Szuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ferta. Egzamin doktorski summa cum laude.

rok 2006/2007 współpraca w zakresie dydaktyki dziennikarskiej z Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej oraz rozpoczęcie współpracy dydaktycznej z Instytutem Filologii Polskiej KUL

od roku 2010 współpraca dydaktyczna z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

od roku 2011 asystent w Katedrze Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia IDiKS KUL

od  roku 2016 asystent, od 2018 adiunkt w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej IDiKS KUL

od roku 2020 adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów IDiZ KUL

 

Doświadczenie medialne

od 1992 współpraca z Polskim Radiem Lublin

w latach 2001-2016 dziennikarka w Redakcji Publicystyki Kulturalnej

Autorka audycji literackich, kulturalnych, społecznych oraz promujących naukę, m.in. „Okienko literackie”,  „Wieczór literacko-muzyczny”, „Magazyn kulturalny”, „Meandry nauki”, „Eureka”, „Rozmowy o niepełnosprawnych”, „Rozmowy o edukacji”, „My rodzice”, „Spojrzenia”. Jako reporterka radiowa relacjonowała wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych i naukowych, m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kongres Kultury Chrześcijańskiej, Światowe Dni Młodzieży, Festiwal Miasto Poezji, Noc Kultury, Festiwal „Śladami Singera”. Prowadziła audycje „na żywo” w dniach żałoby  i pogrzebu Jana Pawła II. Koordynatorka wydarzeń w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w Polskim Radiu Lublin w latach: 2009-2010. Współpracowała z II Programem Polskiego Radia w Warszawie.

 

Nagrody dziennikarskie:

 

  • rok 2005 GRAND PRIX Lubelskiej Nagrody Młodych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
  • rok 2004 Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” „za szczególne walory warsztatu twórczości dziennikarskiej”
  • rok 2004 wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego
  • nagrody i wyróżnienia w radiowych konkursach na najlepsze audycje artystyczne i materiały reporterskie
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, godz. 13:51 - Małgorzata Sławek-Czochra