Wykształcenie:

  • Doktorat - (doktor nauk ekonomicznych)  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (2011 r)
  • Magisterium - Wdział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie kierowania przedsiębiorstwem (2002)

 

Studia, studia podyplomowe i kursy:

  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi (2002r.)
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Toruniu, kurs dla kandydatów  na głównych księgowych ( 2002)
  • 2002-2013 szkolenia z zakresu podatków i prawa podatkowego

 

Zainteresowania naukowe:

  • Szeroko pojęte finanse przedsiębiorstw
  • Innowacje i innowacyjność  przedsiębiorstw
  • Systemy podatkowe, istota podatków  i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

 

Autor: Jarosław Gruda
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018, godz. 12:43 - Krzysztof Bednarz