Department of the History of English
and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki

 

 

dr Artur Bartnik

Research interests: historical syntax and syntactic theories, language acquisition, bilingualism, philosophy of language, translation, English-Polish contrastive studies, minority languages.

Hobbies: sport: football, tennis, jogging; mountain trekking, backpacking

Zainteresowania naukowe: składnia historyczna i teorie składniowe, akwizycja języka, dwujęzyczność, filozofia języka, tłumaczenia, angielskie-polskie językoznawstwo kontrastywne, języki mniejszości.

Hobby: sport: piłka nożna, tenis, biegi; wędrówki po górach, backpacking.

Autor: Magdalena Charzyńska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017, godz. 14:33 - Kinga Lis