Barbara Kiereś - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny absolwentka KUL; studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii chrześcijańskiej; w 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka - osoby. Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W. Bednarskiego O.P.

 

Zainteresowania naukowe - Antropologiczne podstawy wychowania w kontekście pedagogiki personalistycznej, pedagogika klasyczna a pedagogika współczesna.

 

Dorobek naukowy - wybrane publikacje:

 

NAJNOWSZA KSIĄŻKA

 

 001_400_01

 

 

 

W książce O personalizm w Pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania ukazane zostały główne problemy, które trapią współczesnych pedagogów. Kwestie wolności, tolerancji, wartości, asertywności i wychowania uczuć, eksperymentowania na szkole, miłości, podmiotowości i godności człowieka, tożsamości kobiety i mężczyzny, przyjaźni, szczęścia, rozwiązywane są w zgodzie z klasyczną paideią  - jednym z największych osiągnięć ludzkiej kultury.

Przy okazji akcentowania personalizmu jako integralnej i uniwersalnej teorii pedagogicznej Autorka dyskutuje z antypedagogiką ukazując jej idealistyczne korzenie i skutki. Szukając podstaw dla pedagogiki współczesnej odwołuje się do realizmu antropologicznego, który w sposób adekwatny ujmuje naturę człowieka.

 

 KSIĄŻKI  

1. Prawda o małżeństwie, Lublin 2005.

 

img_0592_400_01

 

 

 

2. Chodzi o miłość, Lublin 2006.

 

img_0591_400_01

 

 

 

3. Tylko rodzina!, Lublin 2006.

 

img_0590_400_01

 

 

 

4. Jak wychowywać?, Lublin 2006.

 

004_400_01

 

 

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora  Józefa  Wilka SDB (1937-2003), (red.) Kiereś B., Opozda D., Nowak M., Lublin 2006.

 

img_0587_400_01

 

 
Autor: Andrzej Łuczyński
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 10:47 - Jan Dzionek