Barbara Kiereś - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny absolwentka KUL; studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii chrześcijańskiej; w 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka - osoby. Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W. Bednarskiego O.P.

 

Zainteresowania naukowe - Antropologiczne podstawy wychowania w kontekście pedagogiki personalistycznej, pedagogika klasyczna a pedagogika współczesna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Andrzej Łuczyński
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2020, godz. 10:55 - Magdalena Parzyszek