2010 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, rozprawa: Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku, promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Adam Karpiński

 

2005-2010 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

2005 tytuł zawodowy magistra, praca magisterska: Estetyka cudowności w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego, promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz

 

2004-2005 studia w Instytucie Historii Sztuki KUL (wybrane zagadnienia)

 

2000-2005 studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej KUL

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 14:47 - Jarosław Bedyniak