Ur. 18 VIII 1928 r. w Wilnie, zm. 11 VIII 2001 r. w Warszawie. Od 1949 r. pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, w latach 1973-1990 w Dziale Sztuki Starożytnej na stanowisku kustosza. W 1955 r. uzyskała magisterium w dziedzinie archeologii egipskiej w Uniwersytecie Warszawskim. Od 1957 r. brała udział w misjach archeologicznych w Egipcie i Sudanie pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego. W latach 1969-1984 kierowała pracami wykopaliskowymi w Tell Atrib (Egipt). Doktorat obroniła w 1972 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła wykłady z historii sztuki starożytnej na Uniwersytecie Warszawskim i ćwiczenia dla studentów historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1973-1993 miała wykłady z archeologii Bliskiego Wschodu w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i International Association of Egyptologists. W 1987 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Najważniejsze publikacje: Guide de la Galerie d'art antique, Musée national de Varsovie (Varsovie 1975); Taharqa a Tell Atrib, [w:] Ägypten und Kusch (Berlin 1977, s. 391-396); Kościół pod wezwaniem Świętej Dziewicy w Tell Atrib (Warszawa 1997).

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 08:15 - Ireneusz Marciszuk