Dr Beata Kułak – językoznawca, od 1996 zatrudniona w Katedrze Języka Polskiego KUL, najpierw jako asystentka, a od 2005 jako adiunkt. Studia polonistyczne w Instytucie Filologii Polskiej KUL ukończyła w 1992 roku, broniąc pracę magisterską na temat: „Nieodmienność i odmiana nazwisk i nazw miejscowości w języku polskim w Kanadzie”. Rozprawę doktorską pt. „Nieściągnięte i ściągnięte formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój w języku polskim” złożyła i obroniła w 2003 r.

W latach 1997-2007 współpracowała z Edycją św. Pawła, biorąc udział w pracach redakcyjnych nad przekładem Biblii na język polski.
Od lat zajmuje się uczeniem języka polskiego cudzoziemców. Od 1993 współpracuje ze Studium Języka i Kultury Polskiej KUL, prowadząc zajęcia w Szkole Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL. W roku akademickim 2006/2007 była współinicjatorką otwarcia na KUL specjalizacji glottodydaktycznej. W jej ramach prowadziła zajęcia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego.
W roku akademickim 2008/2009 podjęła pracę w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria).

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Koło Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN
Towarzystwo Naukowe KUL
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Zainteresowania naukowe

Język polski jako obcy (glottodydaktyka polszczyzny)
Gramatyka opisowa języka polskiego
Polski język biblijny.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 15:26 - Agata Poręba