Zorganizowane:

 

 1. Muzea kościelne w stulecie działalności, sympozjum zorganizowane przez Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych i Katedrę Muzealnictwa i Ochrony Zabytków KUL w dniach 26-27 września 2005: referat: Stan badań nad polskim muzealnictwem kościelnym. 
 2. Międzynarodowa Konferencja na bazie współpracy uniwersytetów wspierających rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego, Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy. Zorganizowana w dniach 20-21 listopada 2007 r. Referat: Muzea wyznaniowe we Lwowie, ich historia i zbiory od połowy XIX w. do wybuchu II wojny światowej.
 3. Muzeum przyszłości. Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Archiwalia, księgozbiór i kolekcja sztuki. Zorganizowana przez Instytut Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL, Katedrę Muzealnictwa i Ochrony Zabytków KUL i Muzeum diecezjalne w Kielcach, Kielce 23 października 2009; referat: Zbiory sztuki w klasztorze sióstr Norbertanek w Imbramowicach.

 

Udział:

 

 1. Bożogrobcy miechowscy. Konferencja naukowa zorganizowana w dniach 21- 22 października 1995 w Miechowie; referat Architektura i sztuka kościoła p. w. Grobu Bożego.
 2. Opracowywanie zbiorów w muzeach kościelnych w Polsce - sympozjum zorganizowane przez Ośrodek ABMK w Lublinie 26 września 1996 roku. Referat: Ochrona zabytków sztuki na podstawie dokumentów kościelnych.
 3. Stulecie Muzeum Archidiecezjalnego im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu. Znaczenie muzeów parafialnych i klasztornych, Organizator Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL i Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu, Przemyśl 12-13 września 2002. Referat: Historia i funkcjonowanie muzeów kościelnych.
 4. Obraz i przyroda, Konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej Europejskiej Instytutu Historii Sztuki KUL w dniach 13-15 października 2003. Referat: Europejskie Muzea Natury (od początku XVII do XX wieku).
 5. 100-lecie rekonsekracji katedry płockiej oraz 100-lecie Muzeum Diecezjalnego w Płocku, konferencja naukowa pod patronatem ks. prof. Dr. hab. Stanisława Wielgusa Biskupa płockiego, zorganizowana przez: Muzeum Diecezjalne w Płocku, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Delegatura w Płocku, Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Parafię katedralną p. w. Św. Zygmunta w Płocku i Płocki Instytut Wydawniczy dnia 7 listopada 2003, Referat: Muzeum Diecezjalne w Płocku w aspekcie realizacji Rozporządzeń Kościelnych.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem gości zagranicznych Książka ponad podziałami zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa I Informacji Naukowej UMCS przy współudziale Biblioteki Narodowej, Narodowej Biblioteki Rosji w Sankt Petersburgu, 16-18 listopada 2004, Referat: Kroniki imbramowickie jako źródło wiedzy o wielopłaszczyznowej działalności zakonu norbertanek w Imbramowicach.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od Luwru do Bilbao zorganizowana przez Zakład Estetyki i Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum Śląskie, w dniach 25-27 kwietnia 2005 roku; referat: O integralną wizję muzeum w kulturze.
 8. Międzynarodowa konferencja Naukowa Pedagogika społeczna w służbie rodzinie zorganizowana przez Zakład resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Akademii Świętokrzyskiej w dniach 16-17 maja 2005 r.; referat Realizacja pedagogiki społecznej norbertanek imbramowickich na przykładzie Prywatnej Żeńskiej Szkoły Rolniczej w latach 1919-1949.
 9. Międzynarodowa konferencja Naukowa Nauka a jakość życia zorganizowana Universitas Studiorum Polona Vilnensis w dniach 23-25 czerwca 2005 r.; referat Muzea kościelne i ich rola w zabezpieczeniu dorobku kultury.
 10. Sympozjum Naukowe z okazji otwarcia Muzeum Diecezjalnego we Włocławku w dniu 3 grudnia 2005 r.: referat Muzea kościelne i ich zadania we współczesnej kulturze.
 11. Konferencja Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka i narodu zorganizowana w dniu 23 lutego 2006 roku, przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Izbę Celną w Białej Podlaskiej, patronat honorowy Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz. Referat: Rola muzealnictwa w ochronie dziedzictwa kulturowego narodu.
 12. Międzynarodowa Konferencja na bazie współpracy uniwersytetów wspierających rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego, Żydzi w Lublinie, Żydzie we Lwowie. Miejsca-Pamięć-Współczesność. Zorganizowana w dniach 21-22 listopada 2006 r. Referat: Muzea wyznaniowe-upamiętnianie kultury żydowskiej, ss. 11.
 13. Konferencja organizowana w związku z zakończeniem prac konserwatorskich w Archikatedrze Lubelskiej w kontekście 400 - lecia konsekracji kościoła i 200 - lecia Diecezji Lubelskiej w dniu 23 listopada 2006 r. Referat: Muzeum 200-lecia Diecezji Lubelskiej: zbiory, ekspozycja, perspektywy rozwoju.
 14. I Międzynarodowa Konferencja Muzealników „Muzeum Przyszłości", zorganizowana w Kielcach przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Targi Kielce Sacroexpo, Muzeum Diecezjalne w Kielcach dnia 18 czerwca 2007 r., Referat: Muzeum 200-lecia Diecezji Lubelskiej jako przykład aranżacji starych wnętrz dla potrzeb współczesnego muzeum.
 15. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Warsztaty metodyczno-organizacyjne, Kraśnik 25-27 kwietnia 2008, Sposoby dokumentacji obiektów muzealnych i pozamuzealnych.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 11:05 - Ireneusz Marciszuk