OPRACOWANIA ZABYTKÓW:

  1. Dokumentacja obiektów i scenariusz dla tworzonego przy katedrze w Łowiczu Muzeum, na zlecenie Kurii w Łowiczu.
  2. Dokumentacja obiektów  i scenariusz dla tworzonej przy kościele pobrygidkowskim w Lublinie ekspozycji, na zlecenie rektora kościoła, ks. Dariusza Bondyry.
  3. Dokumentacj obiektów po zmarłym proboszczu Tadeuszu Kawali Parafii p.w. św. Trójcy w Chełmie, na zlecenie Kurii w Lublinie.

 

INNE:

 

  1. Udział w grancie INTERREG IIIA/TACIS CBC maj 2006 - grudzień 2007 wspierającym współpracę Uniwersytetów lubelskiego i lwowskiego
  2. Współorganizacja wraz z Ośrodkiem ABMK konferencji naukowej Muzea kościelne w stulecie działalności w Lublinie w dniach 26-27 września 2005 r.
  3. Kurator wystawy Skarby Bożogrobców Miechowskich. Custodes Sanctissimi Sepulchri zorganizowanej w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, Maj 2006 r.
  4. Współorganizator Muzeum 200-lecia Diecezji Lubelskiej, w ramach grantu - projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (ZPORR): III etap renowacji Archikatedry św. Jana i organizacja Muzeum 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej".

 

NAGRODY:

 

  1. Nagroda im. Stanisławy i Tadeusza Witkowskich 2002 r.
  2. Laureat kryształowej cegły za projekt merytoryczny Muzeum 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej w kategorii Rewaloryzacja obiektów zabytkowych za 2006 r.

 

(wybór)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 11:05 - Ireneusz Marciszuk