Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

 

beata_portret_400

 

Koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z muzealnictwem kościelnym. Jej badania dotyczą zarówno historii muzeów Kościelnych, problemów wystawienniczych, jak ich funkcjonowania w realiach współczesnych. Zwraca uwagę na aspekty prawne w zakresie ochrony sztuki religijnej i organizowania zbiorów muzealnych w kontekście historycznym i aktualnym.

Pracowała kolejno w: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (1993 r.; jako asystent), Muzeum Uniwersyteckim KUL (od 1994 r. jako doktorantka-stypendystka; od 1995 r. jako młodszy dokumentalista), Katedrze Historii Sztuki Kościelnej KUL (od 1997 r. na stanowisku asystenta, od 2002 r. – adiunkta). W roku 2005 przeszła do Katedry Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Prowadziła (i prowadzi) zajęcia zlecone z historii sztuki w szkołach lubelskich: Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym o Profilu Plastycznym im. Stanisława Wyspiańskiego (1996-2000), Prywatnym Plastycznym Policealnym Studium Zawodowym (2001-2002), Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego.

Została wyróżniona Nagrodą im. Stanisławy i Tadeusza Witkowskich (2002).

 


Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2014, godz. 13:30 - Ireneusz Marciszuk