dr Dominik Tyrawa - autoreferat

 

dr Dominik Tyrawa - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

recenzja - prof. dr hab. Jan Zimmermann

recenzja - dr hab. Jan Izdebski

 

komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Jerzy Supernat - przewodniczący
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - sekretarz
prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak - recenzent
prof. dr hab. Jan Zimmermann - recenzent
dr hab. Jan Izdebski - recenzent
prof. dr hab. Dariusz Kijowski - członek komisji
dr hab. Paweł Fajgielski - członek komisji

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 22.02.2019 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 3.09.2019 r.
nadanie stopnia: 3.02.2020 r.

 

Uchwała Rady Instytutu Nauk Prawnych o nadaniu stopnia dr. habilitowanego

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020, godz. 08:48 - Adam Jankowski