Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

1. ostateczny termin wykonania recenzji – do 19 grudnia 2014 roku
2. posiedzenie komisji habilitacyjnej – dnia 19 lutego 2015 roku
3. podjęcie uchwały przez Radę Wydziału – dnia 12 marca 2015 roku.

 

 

 

Skład komisji habilitacyjnej

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

Recenzja - prof. dr hab. Adam Biela

 

Recenzja - prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska Wierzbińska

 

Recenzja - dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

 

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Katarzyna Lisiak-Duszenko
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 11:26 - Leszek Wojtowicz