dr, adiunkt w Katedrze Historii Porównawczej Religii

 

Zainteresowania
  • historia wczesnego judaizmu,
  • mistyka żydowska,
  • kultura żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich.

 

Przebieg edukacji
  • 1992 - 1997 - studia na Wydziale Teologii KUL
  • 1997 - obrona pracy magisterskiej pt. "Relacja Bóg-człowiek w Ps 139. Studium egzegetyczno-teologiczne." pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Rubinkiewicz SDB.
  • 2001-2002 - Podyplomowe studia z Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL
  • 2006 - obrona pracy doktorskiej "Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni", promotor ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB, recenzenci: ks. prof. dr hab. B. Poniży, ks. prof. dr hab. M.S. Wróbel.

 

Inne
  • od 2008 koordynator programu ERASMUS dla kierunku kulturoznawstwo.

 

Wyjazdy naukowe
  • The Hebrew University of Jerusalem, Rothberg International School 24. VI - 31. VII 2008.
  • Kwerenda w Ecole Biblique (Jerozolima VII 2008).

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2009, godz. 11:36 - Andrzej Zykubek