Ewelina Świdrak - adiunkt

 

 

 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

2000-2005 Studia pedagogiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2002-2006 Studia psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2005-2006 Praca w punkcie przedszkolnym jako wychowawca.

2006- 2010 Studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL zakończone obroną pracy doktorskiej. Temat pracy: Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie – aspekt pedagogiczny. Promotor dr hab. Alina Rynio (prof. KUL) Recenzenci: prof. M. Nowak (KUL), prof. W. Dróżka (UJK Kielce).

Listopad 2010 – grudzień 2011 Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi – studia podyplomowe dla pracowników naukowo – badawczych na WSEI w Lublinie.

Październik 2010 - wrzesień 2016 - asystent w Katedrze Psychopedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Od października 2016 - adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Wykaz publikacji od momentu uzyskania stopnia doktora:

 

Monografie i książki pod redakcją:

 • Świdrak. Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin 2013.
 • Świdrak, M. Opiela, M. Łobacz red., Wychowanie integralne w edukacji katolickiej, Lublin 2014.
 • Świdrak E. Rodzicielstwo w retrospekcji osób starszych Wyd. KUL Lublin 2016.
 • Opozda D, s. Opiela M. L, Bis D., Świdrak E. red. Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Wyd. Episteme. Lublin 2015
 • Świdrak E. Sokołowska M. Przeciwko Goliatowi - poradnik dla osób doświadczających przemocy, KUL, Lublin 2018

 

Artykuły i rozdziały w monografiach i czasopismach

 • Sprawozdanie z konferencji „Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego”, „Paedagogia Christiana” Toruń 2011, 1/27,, s. 249 – 259.
 • Czynniki kształtujące świadomość wychowawczą rodziców, w: Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, red. N. Pikuła, Kraków 2010, s. 233 – 247.
 • Wokół problemów matek powracających do pracy, w: Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Lublin 2013, s. 605 – 616.
 • Opieka nad wnukami szansą rozwoju dziadków, w: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio Lublin 2012, s. 107 – 115.
 • Młodzi ojcowie wobec stereotypu ojca tradycyjnego, w: Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, red. M. Łojko, M. Grochalska Olsztyn 2013, s. 12 – 27.
 • Kształcenie w praktyce – praktyka w kształceniu, w: Innowacyjność nauki polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych, red. M. Białach, E. Blicharska, B. Muraczyńska i in, Suchy Las 2014, s. 63 – 73.
 • Psychologiczne aspekty wychowania integralnego, w: Świdrak, M. Opiela, M. Łobacz red. Wychowanie integralne w edukacji katolickiej, Lublin 2014, s. 31 – 51.
 • Positive and negative aspects of the perception of discipline in the history of education and contemporary pedagogical literature, „Roczniki pedagogiczne”, TN KUL, Lublin 2014, T6 (42), nr. 3, s. 5 – 28.
 • Wychowawcze znaczenie informacji dotyczących “buntu dwulatka” zamieszczanych na wybranych stronach internetowych. Kraków 2015 w: Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska red., Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 409 – 425.
 • Reconciling the professional and private lives of teachers, w: Work – personal life. Between harmony and disintegration, R. Tomaszewska – Lipiec red., Impuls, Kraków 2015, s. 301 – 317.
 • Rodzinny potencjał starszych kobiet I mężczyzn W. Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, D. Opozda, M. Opiela, D. Bis, E. Świdrak red., Episteme, Lublin 2015, s. 225 – 236.

 

Zainteresowania naukowo – dydaktyczne

Możliwości, ograniczenia i zaburzenia rozwoju człowieka w różnych fazach życia.

Problemy wychowania w różnych fazach życia człowieka.

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2018, godz. 11:16 - Ewelina Świdrak