Dr hab. Beata Jakimiuk z Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki KUL została członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu na posiedzeniu KNP PAN w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

Serdecznie gratulujemy!