Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Wydziału Nauk Społecznych KUL,
z dniem 15 listopada 2021 roku

została powołana na stanowisko Prorektora ds. studentów, doktorantów

i rozwoju KUL

Serdecznie gratulujemy Pani Rektor!


Społeczność Akademicka
Wydziału Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021, godz. 15:19 - Maria Mazurek-Olszowa