Książki

 1. Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Krośnie, Krosno 2000.
 2. Triumphus Mariae-Ecclesiae. Retabulum ołtarza głównego kościoła Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, Lublin 2003.

rozprawy, artykuły

 1. Flamandzki ołtarz Świętej Rodziny z kościoła świętej Brygidy w Gdańsku, „Roczniki Humanistyczne” 1982, t. XXX, z. 4 – Historia Sztuki, s. 49-71.
 2. Epitafia i tablice dewocyjne w gdańskim kościele Panny Maryi, w: Chrześcijaństwo a kultura polska, red. bp M. Jaworski, ks. A. Kubiś, Lublin 1988, s. 225-228.
 3. Protestantyzm i jego odbicie w sztuce sakralnej na przykładzie epitafiów z kościoła Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, „Roczniki Humanistyczne” 1991-1992, t. XXXIX-XL, z. 4 – Historia Sztuki, s. 45-80.
 4. Kaplica Królewska w Gdańsku. Fakty i wątpliwości, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. XLII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 159-180.
 5. Muzealna funkcja wnętrza kościelnego na przykładzie kościoła Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, „ABMK” 1994, t. LXIII, s. 117-127.
 6. Nieznane przedstawienie Chrystusa szukającego swoich szat po biczowaniu, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 4 – Historia Sztuki (specjalny), s. 143-153.
 7. Ołtarz główny w gdańskim kościele Mariackim. Problematyka badawcza, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 319-326.
 8. „Nie będziecie sobie czynili bożków…” O przedstawieniach Boga Ojca w sztuce protestanckiej, w: Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 397-403.
 9. Srebrny komplet ołtarzowy Jana Gotfryda Schlaubitza z Bazyliki Leżajskiej, w: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 655-668.
 10. Krośnieńska Madonna i problemy jej proweniencji, „Roczniki Humanistyczne” 2001, t. XLVIII-XLIX, z. 4 – Historia Sztuki, s. 257-265.
 11. „Soli gloria Deo”. Stałość w zmienności na przykładzie modyfikacji ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Gdańsku, „Roczniki Humanistyczne” 2002, t. L, z. 4 – Historia Sztuki, s. 37-64.
 12. Gdańsk – miasto sztuki wielu nacji, kultur i wyznań, w: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. ks. S. Wilk, Lublin 2003, s. 534-542.
 13. Ziemska koronacja Królowej Nieba. Srebrny komplet ołtarzowy dla bazyliki leżajskiej fundacji Józefa Potockiego, hetmana wielkiego koronnego, jako ukoronowanie kunsztu złotniczego gdańskiego mistrza Jana Gotfryda Schlaubitza, „Przegląd Kalwaryjski” 2003, nr 8, s. 135-144.
 14. Funkcja i symbolika roślin na świecznikach ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Gdańsku, w: Obraz i przyroda, red. M. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, s. 463-472.

hasła leksykograficzne

 1. Gdańsk – Zabytki, w: Encyklopedia Katolicka, red. L. Bieńkowski, P. Hemperek, S. Kamiński, t. V, TN KUL, Lublin 1989, szp. 916-918.
 2. Han Herman (współaut.), w: jw., red. J. Walkusz, S. Janeczek, S. Wielgus, t. VI, Lublin 1993, szp. 530-531.
 3. Jezus Chrystus – ikonografia nowożytna, w: jw., red. S. Wielgus, J. Duchniewski, M. Daniluk, t. VII, TN KUL, Lublin 1993, szp. 1416-1419.
 4. Jordaens Jacob, w: jw., red. A Szostek, B. Migut, E. Gilewicz, t. VIII, TN KUL, Lublin 2000, szp. 76-77.
 5. Klucze, w: jw., red. A. Szostek, B. Migut, R. Sawa, t. IX, TN KUL, Lublin 2002, szp. 673.
 6. Konrad z Soest, w: jw., szp. 167-168.
 7. Koronacja Maryi, w: jw., szp. 881-884.
 8. Kraft Adam, w: jw., szp. 1138-1139.
 9. Moeyaert Claes, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, szp. 18.
 10. Moser Lucas, w" jw., szp. 322-323.
 11. Neumann Johann Balthasar, w: jw., szp. 957-958.
 12. Notke Bernt, w: jw., szp. 1446-1448. 

glosy, recenzje

 1. Wejherowska Kalwaria, „Gwiazda Morza” 1992, nr 13, s. 3-4.
 2. Ponorbertański kościół Wniebowzięcia NMP w Żukowie, „Gwiazda Morza” 1993, nr 16, s. 7.
 3. Dr Stanisława Gomuła (współaut.), „Zeszyty Naukowe KUL” 1998, t. XLI, nr 1-2, s. 296-298.
 4. Kościół – Dom Boży, „Głos z Wieczernika” 2000, nr 23, s. 3, 5; nr 24, s. 3; nr 25, s. 4.
 5. Mit i religia, rzeczywistość i alegoria w malarstwie Petera Paula Rubensa, „Biuletyn Klubu Nauczyciela. Język polski. Szkoły ponadgimnazjalne” 2:2009, s. 26-32.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2013, godz. 10:28 - Ireneusz Marciszuk