Aktualności / Wydarzenia

Dr hab. Bogusław Marek wyróżniony przez KRASP

Działalność dr. hab. Bogusława Marka na rzecz studentów z niepełnosprawnościami po raz kolejny została doceniona na forum ogólnopolskim. Profesor, który przez wiele lat pełnił funkcję pełnomocnika Rektora KUL ds. osób niepełnosprawnych, został wyróżniony przez Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich statuetką za zaangażowanie i osiągnięcia na rzecz edukacji włączającej studentów z niepełnosprawnościami.