Katedra Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa

 

 

  • Kierownik Katedry (od 2014-06-12)
  • Kierownik Katedry Kultury Artystycznej (od 2009-10-01 do 2014-06-11) 

     


Zainteresowania badawcze koncentruje na problemach naukowych związanych zarówno ze sztuką średniowieczną, jak nowożytną. Śledzi powinowactwa artystyczne łączące sztukę obu tych okresów, przede wszystkim zaś interesuje ją żywotność tradycji ukształtowanych w okresie Średniowiecza uwidaczniających się w kulturze nowożytnej. Zajmuje się zarówno analizą ikonograficzną, jak językiem form artystycznych dzieł sztuki krajów pobrzeża Morza Bałtyckiego.

Wyjątkowe miejsce zajmują w tych badaniach niezwykle interesujące przejawy kultury Gdańska i innych miast hanzeatyckich, ze względu na łączące je ścisłe związki gospodarcze i kulturowe. Ich różnorodna i bogata treściowo, stylistycznie i formalnie sztuka stanowi wynik wielowiekowej koegzystencji przedstawicieli różnych narodowości, a także przenikania się rozmaitych kultur i wyznań.

 


Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2015, godz. 11:24 - Ireneusz Marciszuk