opozda_danuta

 

 

Dr hab. Danuta Opozda - adiunkt przy Katedrze Pedagogiki Rodziny. Absolwentka pedagogiki i psychologii KUL, zainteresowania naukowe skupiają się wokół subdyscyplinarnego charakteru pedagogiki rodziny oraz psychopedagogicznych aspektów realizacji funkcji wychowawczej rodziny.

 

Książki

Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży, Lublin 2001, RW KUL ss 205

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora  Józefa  Wilka SDB (1937-2003), (Współredaktorzy: Kiereś B. Nowak M.,  Lublin 2006, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego ss 248.

Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, D. Opozda (red.), Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, ss 368.

Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium Pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów.

ss. 458

 

Kontakt: danan@kul.lublin.pl

Autor: Andrzej Łuczyński
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2014, godz. 09:31 - Jan Dzionek