•  Kierownik Katedry Komparatystyki Artystycznej (od 2011-10-01 do 2014-06-16)

Absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i historii sztuki (KUL) prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące związków literatury ze sztukami wizualnymi (głównie na gruncie polskim w XIX i XX wieku). Rozprawę doktorską poświęciła Juliuszowi Słowackiemu, jego zainteresowaniom artystycznym i problemom plastycznej recepcji jego dzieła (zob.: Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997). Przez szereg lat konsekwentnie zajmowała się życiem i twórczością Jacka Malczewskiego w świetle – nieznanej badaczom oraz nieopracowanej – ogromnej i rozproszonej korespondencji artysty. Efektem tych badań stała się rozprawa habilitacyjna Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego (2009), uhonorowana nagrodą Nowych Książek.
  

 


 

 

Seminarium doktoranckie:

,,Dialogi artystyczne: między obrazami, obrazowaniem a słowem”

pod kierunkiem

dr hab. Doroty Kudelskiej, prof. KUL

zaprasza na:
OTWARTE SEMINARIA DOKTORANCKIE
w Instytucie Historii Sztuki KUL

 

 

Otwarte Seminaria Doktoranckie to cykl trzech spotkań, na które zapraszamy uczestników studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki XIX – XX – XXI wieku. Naszym celem jest prezentacja naukowych zainteresowań uczestników, ale i stworzenie przestrzeni, w której możliwa będzie prawdziwie żywa wymiana myśli i poglądów. Wspólna refleksja nad przedstawionymi tematami sprzyja powstaniu prac naukowych. W dobie konferencji służących często głównie ,,punktozie” chcemy, by nasze wysiłki miały nie tylko ten liczbowy, ważny stypendialnie wymiar, ale przede wszystkim żeby dawały satysfakcję naukową i intelektualną, by przedstawiane na Otwartych Seminariach zagadnienia były realną częścią przyszłych prac doktorskich.

 

/Seminarium Otwarte IHS KUL pdf/

/semiarium otwarte PDF/

 

 

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2017, godz. 12:46 - Ireneusz Marciszuk