x

 

 

Przebieg kariery zawodowej

 

1985-1990

 

 

 

 

 

 

studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magisterska pt.: Kredytowanie działalności przedsiębiorstw na przykładzie Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie i Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Wójtowicz

 

1990-1993

 

 

 

 

 

studia z zakresu prawa kanonicznego na tymże Wydziale ukończone magisterium i licencjatem na podstawie pracy pt.: Udział wiernych świeckich w uświęcającym zadaniu Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bronisława W. Zuberta OFM

 

od 1 października 1993 r.

 

zatrudniona w KUL

 

 

 

1997-2005

 

 

przedstawiciel młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału

 

1998

 

 

 

doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy: „Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, promotor: prof, dr hab. Bronisław W. Zubert OFM

 

1998-2008

 

 

wykładowca w Wyższej Szkole Służby Społecznej Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach 

 

2005-2008

 

pierwszy kurator Koła Naukowego Kanonistów

 

2011

 

 

habilitacja na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: „Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego”

 

11 kwietnia 2013 r.

 

 

Congregatio de Institutione Catholica (De Studiorum Institutis) otrzymanie Nihil Obstat na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

od 1 października 2014 r.

 

stanowisko profesora uczelnianego

 

 

 

od 1 października 2011 r. do 30 września 2017 r.

 

kierownik Katedry Nauk o Polityce w Instytucie Europeistyki

 

 

 

 

 

od 1 października 2017 r. 

zatrudniona w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Katedrze Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych

 

Kierunki badań naukowych

 

Kierunki badań naukowych dotyczą spraw związanych z realizacją zadań polityki społecznej, kwestii ubóstwa w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego; polityki regionalnej UE; prawnej ochrony rodziny; praw podmiotowych wiernych w Kościele; skutków kanonicznych dotyczących katolików pozostających w związkach niesakramentalnych.

 

Uczestnik IX Europäische Sommerakademie w Bonn (Gustav-Stresemann Institute.V.) oraz stypendiów w Austrii i Niemczech.

 

Wizyty naukowe i udział w konferencjach międzynarodowych

 

Wizyty naukowe i udział w konferencjach międzynarodowych w Rzymie, na Ukrainie, na Słowacji, w Czechach. W latach 2012-2016 współpraca z Akademią Prawa Kanonicznego w Brnie (Czechy). Promotor prac magisterskich dla studentów z Czech, Słowacji, Białorusi.

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2019, godz. 20:40 - Magdalena Sawa