Uniwersytet / Władze / Dziekani i prodziekani / Wydział Nauk Społecznych / dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL


Absolwentka psychologii KUL. W 1999 r. uzyskała stopień doktora; w 2014 stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych. W latach 1991-2017 była zatrudniona w Katedrze Psychologii Rozwojowej KUL. Wykładała także w WSD Księży Marianów oraz WSD oo. Karmelitów. Brała udział w projektach badawczych  w ramach stypendium Reverend Franciszek Lesniak Foundation. 

Przebywała na stypendium  The Baltic Scandinavian Summer School on Life-Span Developmental Psychology, organizowanym przez THe International Society for the Study of Behavioral Development oraz uniwersytet w Tartu.

 Od 2007 roku jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

Przyjęcia interesantów:

wtorek, godz. 10.00 - 11.00
czwartek, godz. 10.00 - 11.00
sala C-555

Kontakt

tel. - Gabinet Prodziekana WNS - (81) 445-35-55;
tel. - Sekretariat WNS - (81) 445-35-50
e-mail: prodziekanwns1@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona