Ur. 25 X 1960 roku w Jędrzejowie. W 1984 roku  obroniła magisterium  na podstawie pracy Wpływ ekstraktów propolisowych na wzrost saprofitycznych prątków kwasoopornych, a w 1993 roku doktoryzowała się na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na UMCS. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2007 rokuza rozprawę Lipoksygenaza a procesy peroksydacji lipidów i aktywność układu antyoksydacyjnego u roślin wyższych w stresie metali ciężkich. W 2008 roku podjęła pracę na KUL. W 2009 roku z jej inicjatywy utworzono Katedrę Fizjologii i Biotechnologii Roślin. 

Do jej głównych badań naukowych należą: mechanizmy działania metali ciężkich na aparat fotosyntetyczny roślin wyższych, odpowiedzi roślin wyższych  na poziomie molekularnym i biochemicznym na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, roślinne substancje bioaktywne - ich rola u roślin i oddziaływanie na organizm człowieka, roślinne kultury in vitro i ich wykorzystanie w biotechnologii roślin.

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek 11.00-12.00
pokój WMP-312

Kontakt

tel. +48 81 445 45 55


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona