Uniwersytet / Władze / Prorektorzy / dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL


Ewa Trzaskowska profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii.

 

Pełnione funkcje: 

  • Koordynator Kierunku Architektura Krajobrazu (2019-2020),
  • Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL (2016-2019);
  • Kierownik Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL (od 2016); 
  • Kierownik Podyplomowego Studium Dizajn Miejski (2018-2019).

 

Zainteresowania naukowe: badania z szerokiego zakresu przyrodniczych podstaw architektury krajobrazu, kształtowania krajobrazu. W swoich pracach kojarzy wyniki badań i problemy podejmowane przez geografów, geobotaników, ekologów, planistów przestrzennych, architektów krajobrazu i praktyków ochrony przyrody. W badaniach można wyróżnić trzy wiodące nurty: badania szaty roślinnej w ujęciu florystyczno-fitosocjologicznym, zagadnienia kształtowania i ochrony krajobrazu otwartego, waloryzacji krajobrazowych i przyrodniczych. Kolejny nurt badań stanowią zagadnienia dotyczące rozwoju terenów zieleni, ich roli w kształtowaniu struktury ekologicznej, systemu przyrodniczego i wypoczynkowego, ich znaczenia w kształtowaniu właściwego środowiska życia człowieka oraz siedlisk dla zwierząt, zachowania różnorodności biologicznej oraz innych aspektów wprowadzania idei rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu miast.

 

Działalność ekspercka: udział w komisjach i zespołach zajmujących się kształtowaniem przestrzeni miejskich (np. Zielony budżet, zespół ds. ochrony wąwozów i suchych dolin).

Pani Prorektor przyjmuje interesantów

w czwartki w godz. 10.00-12.00
(po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie).

Sekretariat

Julita Topyła
pok. 138
tel. 81 445 41 38
e-mail: prorektor.ksztalcenie@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona