dr hab. Filip Ciepły

dr hab. Filip Ciepły

Życiorys zawodowy

 • 1992-1996 – nauka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
 • 1996-2001 – studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 2000 - praktyka w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Tarnowie
 • 2001-2003 – Europejskie Studium Samorządowe (Fundacja Rozwoju KUL)
 • 2002-2006 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 2003-2006 - stypendium Komisji Badań Naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • 1 X 2006 - zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 14 I 2008 - publiczna obrona rozprawy doktorskiej napisanej na seminarium doktoranckim z prawa karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Grześkowiak na temat Chrześcijańska wizja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę (recenzenci: prof. Jarosław Majewski, prof. Jan Świtka)
 • 22 I 2008 - nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 
 • 2008 - praktyka w kancelarii adwokackiej mec. Bogusława Wróblewskiego w Lublinie
 • 1 X 2008 - awansowany przez Rektora KUL na stanowisko adiunkta
 • 5 VI 2018 - nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na podstawie rozprawy Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce oraz dorobku naukowego
 • 1 X 2018 - zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk o Polityce w Instytucie Europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zainteresowania badawcze

 

Prawo karne, polityka kryminalna, polityka karna w Polsce, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie, kryminologia, penologia, aksjologia prawa karnego, teoria kryminalizacji, teoria odpowiedzialności karnej, funkcje i zasady prawa karnego, konstytucyjne przesłanki penalizacji, zasady i dyrektywy wymiaru kary, kontratypy, środki zabezpieczające.

 

Zajęcia dydaktyczne 

 

Seminarium magisterskie (Stalowa Wola):

 • Prawo karne 

Wykłady obowiązkowe (Stalowa Wola):

 • Prawo karne 
 • Postępowanie karne

Wykłady do wyboru prowadzone rotacyjnie (Lublin/Stalowa Wola):

 • Introduction to Criminal Law
 • European Criminal Law
 • The American System of Criminal Justice
 • EU Security Policy
 • Law Enforcement Agencies
 • Prawo karne Ukrainy
 • Typologia przestępstw
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Prawo karne gospodarcze
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego - sprawy karne
 • Prawo nieletnich
 • Kryminologia
 • Kryminalistyka 
 • Prawo o broni i amunicji
 • System sądowych środków ochrony dzieci i młodzieży
 • Retoryka prawnicza i kultura języka

Funkcje administracyjne

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Członek komisji rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej KUL

Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego w dyscyplinie nauki prawne Szkoły Doktorskiej KUL

Opiekun studentów na kierunku European Studies

Opiekun studentów na kierunku European Union Law

Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny"

Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" (2008-2011)

Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia Przez Całe Życie

Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów

Administrator stron internetowych Instytutu Prawa i Ekonomii w Stalowej Woli

Kierownik Studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (2012-2018)

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów w Stalowej Woli (2009-2012)

Prezes Zarządu Fundacji Campus (2009-2011)

Koordynator ds. badań naukowych Instytutu Prawa w Stalowej Woli (2006-2011)

Opiekun studentów prawa w Stalowej Woli (2006-2011)

Opiekun Sekcji Prawa Karnego Koła Naukowego Studentów Prawa w Stalowej Woli (2009-2011)

Członek Rady Konsultacyjnej ds. Rozwoju Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli (2006-2010); m.in. członek zespołu ds. opracowania programu nowego kierunku studiów

Członek Komisji Rekrutacyjnej (2006-2011)

 

Nagrody

 

Nagroda indywidualna Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki, 2009.

Trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych ogłoszonym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie za rozprawę habilitacyjną Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce, 2019.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 

Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego (przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza

 

Zagraniczne kwerendy, staże, kursy językowe

 

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina), 2004.

Loyola University Chicago (Stany Zjednoczone), 2005.

Ecole de langues - Centre de Formation Linguistique, Paryż (Francja), 2011.

Chemin Neuf Centre International de Formation Théologique - Hautecombe, Lyon, Marsylia, Genewa (Francja, Szwajcaria), 2012.

Cook County Circuit Court, Chicago (Stany Zjednoczone), 2014.

University of Chicago Law School (Stany Zjednoczone), 2019.

Cook County Criminal Court, Chicago (Stany Zjednoczone), 2019.

 

Projekty badawcze dofinansowane w trybie konkursowym

 

Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej - grant KUL, 2009.

Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej - grant KUL realizowany we współpracy z A. Lisem, 2010.

Ochrona porządku publicznego - współpraca w projekcie w ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Dorobek

PODRĘCZNIKI I KOMENTARZE

 

1. A. Grześkowiak, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, F. Ciepły, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 397.

 

prawo_karne_1_120

 

2. A. Grześkowiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R. Hałas, D. Szeleszczuk, K. Wiak, S. Hypś, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 407.

 

prawo_karne_2_120

  

3. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, 3. wydanie poprawione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 426.

 

prawo_karne_3.jpg

  

4. F. Ciepły, A. Grześkowiak, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 1418.

 

Kodeks karny. Komentarz

 

5. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, 4. wydanie poprawione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 442.

 

Prawo karne. Wyd 4.

 

6. F. Ciepły, A. Grześkowiak, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-255-5354-8, ss. 1260.

 

Kodeks karny. Komentarz

 

7. F. Ciepły, A. Grześkowiak, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-7493-2, ss. 1536.

 

beck3

 

8. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, 5. wydanie poprawione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-7557-1, ss. 450.

 

karne5

 

9. F. Ciepły, A. Grześkowiak, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, wyd. 4 poprawione i uzupełnione, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-255-8437-5, ss. 1550.

 

 

10. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, 6. wydanie poprawione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-255-9728-3, ss. 448.

 

prawo_karne_2017

 

11. F. Ciepły, A. Grześkowiak, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, wyd. 5 poprawione i uzupełnione, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-255-9650-7, ss. 1570.

 

kodeks-karny-komentarz-wyd.5-okladka

 

12. F. Ciepły, A. Grześkowiak, M. Gałązka, Z. Gądzik, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, wyd. 6 poprawione i uzupełnione, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8128-951-1, ss. 1622.

 

kodeks-karny-komentarz-wyd.5-okladka

 

MONOGRAFIE RECENZOWANE

 

1. F. Ciepły, Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę, wyd. KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-082-1, ss. 323. [kup on-line]

 filip_ciepy_502

 

2. F. Ciepły, Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce, wyd. KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-392-8, ss. 566. [kup on-line] [kup on-line]

 

filip_cieply

 

REDAKCJE NAUKOWE WYDAWNICTW ZBIOROWYCH RECENZOWANYCH

 

1. F. Ciepły (red.), Prawne aspekty karcenia małoletnich, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2011, ISBN 978-83-264-1432-9, ss. 170. [kup on-line]

 

okladka

 

2. F. Ciepły (red.), Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, Instytut Ordo Iuris, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-940214-0-5, ss. 232. [kup on-line]

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 

1. Sprawiedliwość karania a prawo łaski - uwagi krytyczne, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2008, nr 3 (4), s. 31-42. [pdf]

  

2. Aborcja eugeniczna a dyskryminacja osób niepełnosprawnych (preprint), e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014, nr 4, ss. 24.

 

3. Aborcja eugeniczna a dyskryminacja osób niepełnosprawnych (wersja poprawiona i uzupełniona), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych (wydanie papierowe) 2014, z. 2, s. 71-87. [pdf]

 

4. Kilka uwag na temat obowiązku stosowania blokady alkoholowej, Paragraf na Drodze 2014, nr 10, s. 5-19. [streszcz.]

 

5. Geneza nieleczniczych środków zabezpieczających w polskim prawie karnym. Część 1: Kontekst społeczno-historycznyPrzegląd Prawno-Ekonomiczny 2014, nr 3, s. 28-37. [pdf]

 

6. Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej egzorcysty w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego 2014, t. 17, s. 111-125. [pdf]

 

7. Status prawny płodu upośledzonego, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2014, nr 4, s. 21-42. [pdf]

 

8. Przejawy ekskluzji prawnej nienarodzonych, Społeczeństwo i Rodzina 2014, t. 41, s. 94-112. [pdf]

 

9. Geneza nieleczniczych środków zabezpieczających w polskim prawie karnym. Część 2: Kodyfikacja Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2014, nr 4. [pdf]

 

10. F. Ciepły, K. Hoffmann, Zaburzenie transu i opętania a ocena poczytalności, Palestra 2015, nr 5-6, s. 85-93. [streszcz.]

 

11. Środki zabezpieczające - do zmiany czy likwidacji?, Państwo i Prawo 2015, nr 7, s. 83-96. [streszcz.]

 

12. O kontratypie sztuki, Prokuratura i Prawo 2015, nr 10, s. 26-40. 

 

13. Prawne określenia człowieka w prenatalnej fazie rozwoju, Ius Novum 2015, nr 4, s. 79-99. [pdf]

 

14. Preferencje aksjologiczne ustrojodawcy a prawne granice wolności sztuki, Zeszyty Artystyczne (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) 2015, t. 26, s. 31-40.

 

15. Justice as the basis of law and social order, Społeczeństwo i Rodzina 2016, t. 47, s. 47-58. [pdf]

 

16. Freedom of Artistic Creation in the Constitution of the Republic of Poland, ConLawNOW: 2016, Vol. 8 : Iss. 1 , Article 5, p. 71-80. (University of Akron School of Law, Ohio USA) [pdf]

 

17. Freedom of Artistic Creation in the Constitution of the Republic of Poland, Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe, vol. 23, no. 1 (2016), p. 33-49. (TFLR-Institute, Holandia) [okł]

 

18. Konstytucyjne podstawy rozstrzygania sporów odnoszących się do człowieka jako sprawcy czynu karnoprawnie relewantnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, z. 2, s. 141-158. [pdf]

 

19. The Two Faces of the Classical School of Criminology, Prawo i Więź (Law & Social Bonds) 2017, nr 3, s. 31-41. [pdf]

 

20. Konstytucyjne aspekty prawnokarnej ochrony godności ofiar i sprawców przestępstw, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 4, s. 55-73. [pdf]

 

21. Uwagi w przedmiocie paradygmatu nauk prawnych, Studia Prawnicze KUL 2017, nr 2, s. 27-38. 

 

22. Normatywna koherencja prawa i moralności, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 3, t. 2 (44/2), s. 38-49. [pdf]

 

23. Oryginalizm interpretacyjny czy żyjące źródła prawa? Polityczny wymiar aktywizmu sędziowskiego, Forum Prawnicze 2018, nr 2, s. 42-52.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE W WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH RECENZOWANYCH

 

1. Filozoficzne aspekty regulacji nieleczniczych środków zabezpieczających w polskim kodeksie karnym z 1932 r., w: Probłemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini. Materiały X rehionalnoji naukowo – praktycznoji konferenciji (5 – 6 lutoho 2004 r.), Lwiw 2004, s. 130-134.

 

2. Środki zabezpieczające w według koncepcji Juliusza Makarewicza, w: Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005, s. 289-304.

 

3. Kara kryminalna i jej wykonanie w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Instytucje prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, red. A. Grześkowiak, Lublin 2006, s. 235-262.

 

4. O dowartościowanie retrybutywnej racjonalizacji kary, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006, s. 231-246.

 

5. Idea resocjalizacji w prawie karnym, w: Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, red. B. Kałdon, Sandomierz – Stalowa Wola 2007, s. 460-473.

  

6. Cele kary kryminalnej w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, red. P. Marzec, J. Nikołajew, Tomaszów Lubelski - Lublin 2009, s. 89-101.

 

7. Zasady naboru i odbywania aplikacji adwokackiej, w: Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 65-77.

 

8. Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, w: Mediacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski, D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 189-200.

 

9. Partnerstwo w rodzinie a prawnokarny kontratyp karcenia małoletnich, w: Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, red. J. Truskolaska, Lublin 2009, s. 257-266.

 

10. Obowiązywanie ukraińskiej ustawy karnej pod względem miejsca i osób, w: Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, red. K. Maćkowska, Lublin 2010, s. 183-204.

 

11. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zmiany prawne, w: Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, red. J. Maciaszek, Stalowa Wola 2010, s. 23-35.

 

12. Podstawy prawa karnego w świetle doktryny św. Tomasza z Akwinu, w: Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 21-32.

 

13. Problem legalności kryminalnej karcenia cielesnego małoletnich z perspektywy zasad wykładni historycznoprawnej, w: Prawne aspekty karcenia małoletnich, red. F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 85-96.

 

14. F. Ciepły, D. Gil, Kontratyp karcenia małoletnich: aspekty materialne i procesowe, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 37-55.

 

15. Prawna ocena użycia pigułki gwałtu, w: Wokół pigułki gwałtu, red. P.T. Nowakowski, Warszawa 2011, s. 109-121.

 

16. Prawnokarna ochrona jednolitego ustroju państwowego Ukrainy, w: Federalizm czy jednolitość? Determinanty - Skutki - Wpływ na regulacje prawne państwa, red. K. Maćkowska, S. Kwiecień, Lublin 2012, s. 47-55. 

 

17. Krajobraz naukowy po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w: Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012, red. M. Sitek, W. Bednarek, Józefów 2012, ISBN: 978-83-62753-23-9, s. 199-239. [pdf]

 

18. Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej, w: Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2013, ISBN: 978-83-88360-67-1, s. 30-39. [pdf]

 

19. Obrona konieczna w prawie karnym Ukrainy - wybrane problemy, w: Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Poznań 2013, s. 205-216.

 

20. F. Ciepły, M. Kopeć, Wpływ odmowy przyjęcia mandatu na sądowy wymiar kary, w: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, wyd. KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-881-0, s. 77-87.

 

21. Satyra i karykatura wobec wartości religijnych w świetle przepisów prawa prasowego, w: Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 211-221.

 

22. Handel dopalaczami: aspekt prawny, w: Wokół dopalaczy, red. M. Rewera, Warszawa 2014, s. 66-79.

 

23. Paradygmatyczne założenia racjonalnej sankcji karnej, w: Racjonalna sankcja karna w systemie prawa, red. P. Góralski, A. Muszyńska, Warszawa 2019, s. 19-38.

 

EKSPERTYZY

 

1. Ekspertyza prawna dotycząca penalizacji mowy nienawiści (hate speech) ze szczególnym uwzględnieniem wybranych państw europejskich, ekspertyza przygotowana na potrzeby projektu badawczego „Ochrona porządku publicznego” w ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa Sprawiedliwości), 2018.

 

2. Ekspertyza prawna dotycząca prawnokarnych instrumentów ochrony wolności od niechcianej seksualizacji z uwzględnieniem regulacji brytyjskich oraz australijskich, ekspertyza przygotowana na potrzeby projektu badawczego „Ochrona porządku publicznego” w ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa Sprawiedliwości), 2018.

 

3. Postępowanie rozpoznawcze i wykonawcze w zakresie orzekania o przymusowym leczeniu (zagadnienia związane z uzależnieniami i ich terapią) z uwzględnieniem regulacji anglosaskich, ekspertyza przygotowana na potrzeby projektu badawczego „Ochrona porządku publicznego” w ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa Sprawiedliwości), 2018.

 

ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE I WYPOWIEDZI EKSPERCKIE

 

1. F. Ciepły, P. Słowik, Więzienie to nie uzdrowiskoRzeczpospolita" 2009, nr 186, s. A13. Wersja rozszerzona: www.rp.pl/opinie (10.08.2009).

2. R. Krzyszkowska, Dopalacze - reaktywacja„Przewodnik Katolicki" 2010, nr 43.

3. M. Wiewiórska, Oburzeni czy religijni fanatycy?, „Sztafeta" 2013, nr 26, s. 14.

4. A. Ambroziak, Sąd nad dzieckiem, „Nasz Dziennik" 2016, nr 58, s. 4.

5. Z. Baranowski, Surowsze kary, „Nasz Dziennik" 2016, nr 127, s. 3.

6. Z. Baranowski, Pacjent od poczęcia, „Nasz Dziennik" 2016, nr 237, s. 6.

7. Z. Baranowski, Prawa od poczęcia, „Nasz Dziennik" 2016, nr 238, s. 5.

8. A. Ambroziak, Drugie podejście, „Nasz Dziennik" 2016, nr 290, s. 12.

9. F. Ciepły, Polityczny kontekst sporów prawnych o granice wolności sztuki, „ArsForum" 2017, nr 2, s. 122-125.

  

RECENZJE PUBLIKACJI

 

1. Ekonomiczne podejście do przestępczości. Magazyn „Ius et Lex" nr (V) 1/2007, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2009, nr 1 (6), s. 115-122.

2. A. Grześkowiak, I. Zgoliński (red.), Prawo karne w ochronie praw dziecka, Wyd. KPSW w Bydgoszczy - recenzja wydawnicza, 2018.

 

RECENZJE W POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH

 

1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Grzesika „Zbieg przestępstwa z wykroczeniem”, przygotowanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Banasik, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.

 

SPRAWOZDANIA

 

1. Sprawozdanie z wykładu prof. Marka A. Cohena pt. „An Economic Approach to Crime and Justice", Warszawa, 12 grudnia 2007 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2008, nr 2 (3), s. 162-166.

2. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Więziennictwo lubelskie w hołdzie Janowi Pawłowi II", Lublin, 10 czerwca 2008 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2008, nr 3 (4), s. 145-148.  

3. Sprawozdanie z V Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego „Nadzwyczajny wymiar kary", Warszawa, 14 maja 2008 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2008, nr 4 (5), s. 149-153.

4. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego, Szklarska Poręba, 25-26 września 2008 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2009, nr 1 (6), s. 123-126.

5. VI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne Okoliczności wyłączające winę", Warszawa, 13 maja 2009 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2009, nr 2 (7), s. 119-123.

6. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kontratyp karcenia małoletnich", Stalowa Wola, 15 marca 2010 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2010, nr 2 (11), s. 112-114.

7. Sztuka czy bluźnierstwo?, „Przegląd Uniwersytecki" 2013, nr 1-2 (141-142), s. 35.

8. Granice ekspresji twórczej. Konferencja „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych" KUL, Lublin, 12 IV 2013, „Ethos" 2013, nr 102, s. 339-342.

9. Międzynarodowa konferencja naukowa Intellectual Foundations and Legal Means for the Protection of Human Life in the Pre-Natal Phase: Comparative Perspective, Warszawa, 24-25 września 2012 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2013, nr 2 (23).

10. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych”, Lublin 12 kwietnia 2013 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2013, nr 3 (24).

 

PRZEDMOWY

 

1. Przedmowa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2010, nr 2 (11), s. 3.

2. Przedmowa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2010, nr 3 (12), s. 3.

3. Przedmowa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2010, nr 4 (13), s. 3.

4. Wprowadzenie, w: F. Ciepły (red.), Prawne aspekty karcenia małoletnich, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2011, s. 9-10.

5. Wprowadzenie, w: F. Ciepły (red.), Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, Warszawa 2014, s. 11.

6. Przedmowa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2014, nr 3 (28), s. 3-4.

7. Przedmowa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2015, nr 4 (33), s. 3-4.

 

REFERATY

 

1. Filozoficzne aspekty regulacji nieleczniczych środków zabezpieczających w polskim kodeksie karnym z 1932 r., referat wygłoszony podczas X Regionalnej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt. Probłemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini, zorganizowanej w dniach 5-6 lutego 2004 r. przez Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie.

2. Środki zabezpieczające według koncepcji Juliusza Makarewicza, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Prawo karne i jego instytucje według Juliusza Makarewicza", zorganizowanej dnia 27 kwietnia 2004 r. przez Katedrę Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

3. Kara kryminalna i jej wykonanie w świetle nauczania Jana Pawła II, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. Instytucje prawa karnego w świetle nauczania Jana Pawła II, zorganizowanej dnia 10 maja 2005 r. przez Katedrę Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

4. Idea resocjalizacji w prawie karnym, referat wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja - pomocą rodzinie", zorganizowanej dnia 19 kwietnia 2007 r. przez Instytut Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

5. Wprowadzenie do debaty studenckiej pt. Prawne aspekty ułaskawienia, zorganizowanej dnia 2 kwietnia 2008 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

6. Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, referat wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy", zorganizowanej dnia 17 kwietnia 2008 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

7. Cele kary kryminalnej w świetle nauczania Jana Pawła II, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Więziennictwo lubelskie w hołdzie Janowi Pawłowi II", zorganizowanej dnia 10 czerwca 2008 r. przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie.

8. Partnerstwo w rodzinie a prawno-karny kontratyp karcenia małoletnich, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Partnerstwo w rodzinie", zorganizowanej dnia 18 listopada 2008 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

9. Obecny stan prawny dotyczący zjawiska tzw. dopalaczy, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Niebezpieczne substancje. Dopalacze", zorganizowanej dnia 19 października 2009 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

10. Stan prawny dotyczący problemu tzw. pigułki gwałtu, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Niebezpieczne substancje. Pigułka gwałtu", zorganizowanej dnia 20 listopada 2009 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

11. Przestępstwa związane z prawno-karną ochroną jednolitego ustroju państwowego Ukrainy, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa", zorganizowanej dnia 8 grudnia 2009 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

12. Problem legalności kryminalnej karcenia cielesnego małoletnich w perspektywie zasad wykładni historyczno-prawnej, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Kontratyp karcenia małoletnich", zorganizowanej dnia 15 marca 2010 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

13. Podstawy prawa karnego w świetle doktryny św. Tomasza z Akwinu, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Prawo Europy średniowiecznej i nowożytnej", zorganizowanej dnia 14 maja 2010 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

14. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zmiany prawne, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym", zorganizowanej dnia 15 października 2010 r. przez Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. 

15. Studia uniwersyteckie - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, referat wygłoszony podczas Dnia Otwartych Drzwi, zorganizowanego dnia 25 listopada 2010 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

16. Prawna ochrona ofiar przestępstw, referat wygłoszony w dniu 21 stycznia 2011 r. w ramach cyklu „Uniwersytet Trzeciego Wieku" na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

17. Prawa i obowiązki rodziców lub opiekuna w postępowaniu w sprawach nieletnich, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym", zorganizowanej dnia 14 marca 2011 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

18. Wpływ odmowy przyjęcia mandatu na sądowy wymiar kary, referat przygotowany wspólnie z M. Kopciem wygłoszony podczas konferencji naukowej „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego", zorganizowanej dnia 9 kwietnia 2013 r. w Nasutowie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze.

19. Krytyka czy profanacja? Satyra i karykatura wobec wartości religijnych w świetle przepisów prawa prasowego, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych", zorganizowanej dnia 12 kwietnia 2013 r. w Lublinie przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

20. Zakres podmiotowy zasady równości (art. 32 Konstytucji RP) w kontekście prawnokarnej ochrony życia człowieka, referat wygłoszony podczas I Otwartego Seminarium Naukowego, zorganizowanego dnia 28 listopada 2013 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego  na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

21. Pojęcie osoby niepełnosprawnej a status płodu upośledzonego, referat wygłoszony podczas II Otwartego Seminarium Naukowego, zorganizowanego dnia 16 stycznia 2014 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego  na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

22. Przestępstwa przeciwko podstawom bezpieczeństwa narodowego Ukrainy (art. 109-114 k.k.Ukr.) - w kontekście aktualnych wydarzeń politycznych na Ukrainie, referat wygłoszony podczas III Otwartego Seminarium Naukowego, zorganizowanego dnia 27 marca 2014 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego  na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

23. Obowiązek stosowania blokady alkoholowej w projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego", zorganizowanej dnia 12 września 2014 r. w Polańczyku-Myczkowie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze.

24. Swoboda artystyczna jako okoliczność wyłączająca bezprawność znieważenia uczuć religijnych, referat i głos w dyskusji podczas konferencji naukowej „Swoboda artystyczna czy bluźnierstwo?", zorganizowanej dnia 12 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

25. Problem tzw. kontratypów „zakotwiczonych” konstytucyjnie, referat wygłoszony podczas IV Otwartego Seminarium Naukowego Konstytucyjne podstawy kontratypizacji, zorganizowanego dnia 3 grudnia 2015 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego  na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

26. Oryginalizm interpretacyjny czy żyjące źródła prawa? Refleksje po śmierci sędziego Antonina Scalii, referat wygłoszony 13 maja 2017 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zasada demokratycznego państwa prawnego - gwarancje formalne i materialne", zorganizowanej w Sromowcach Niżnych w dniach 12-14 maja 2017 przez Instytut Prawa i Ekonomii WZPiNoS KUL w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze.

27. Założenia projektu ustawy o broni i amunicji z 2017 r., referat wygłoszony 22 listopada 2017 r. podczas seminarium naukowego „Zmiany w przepisach dotyczących dostępu do broni i amunicji w Polsce" zorganizowanego przez Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis" na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

28. Wprowadzenie do problematyki ekstradycji, referat wygłoszony 29 listopada 2017 r. podczas seminarium naukowego „Ekstradycja i jej problematyka prawna", zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Stalowa Wola na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

29. Prawnokarna ochrona ludzkich zwłok, prochów, komórek, tkanek i narządów, referat wygłoszony 19 kwietnia 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne", zorganizowanej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

30. Anthropological Foundations of Polish Penal Law in the Light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „European Criminal Law and Its Impact on National Legal Orders", zorganizowanej dnia 25 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

31. Paradygmatyczne założenia racjonalizacji sankcji karnej, referat wygłoszony 22 listopada 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Racjonalna sankcja karna na czyny zabronione w systemie prawa", zorganizowanej w dniach 22-23 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

32. Przymusowe leczenie uzależnień - ocena prawna, referat wygłoszony 5 grudnia 2018 r. podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej „Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego", zorganizowanej w dniach 4-5 grudnia 2018 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

33. Odbywanie przez kobiety kary pozbawienia wolności, referat wygłoszony 7 marca 2019 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kobiety w prawie", zorganizowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

34. Przyczyny handu ludźmi, referat wygłoszony 15 marca 2019 r. podczas konferencji „Handel ludźmi - Nie jestem na sprzedaż!", zorganizowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

 

ZORGANIZOWANE KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE

 

1. „Kontratyp karcenia małoletnich", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 15 marca 2010 r.

2. Współorganizacja: „Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 14 marca 2011 r.

3. „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 12 kwietnia 2013 r.

4. I Otwarte Seminarium Naukowe, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 28 listopada 2013 r.

5. II Otwarte Seminarium Naukowe, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 16 stycznia 2014 r.

6. III Otwarte Seminarium Naukowe, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 27 marca 2014 r.

7. Członek Komitetu Naukowego konferencji „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Sandomierz 7 kwietnia 2014 r. (organizator dr Damian Gil)

8. Członek Komitetu Naukowego konferencji „Role uczestników procesowych - wczoraj, dziś i jutro", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Sandomierz 13 kwietnia 2015 r. (organizator dr Damian Gil)

9. IV Otwarte Seminarium Naukowe Konstytucyjne podstawy kontratypizacji, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 27 marca 2014 r.Stalowa Wola 3 grudnia 2015 r. 

 

PRZEWODNICZENIE SESJI PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWYCH

 

1. Przewodniczenie sesji III podczas konferencji naukowej „Kontratyp karcenia małoletnich", zorganizowanej dnia 15 marca 2010 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. Przewodniczenie II sesji karnej podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym", zorganizowanej dnia 11 marca 2013 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

3.  Przewodniczenie sesji I podczas konferencji naukowej „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych", zorganizowanej dnia 12 kwietnia 2013 r. w Lublinie przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

4. Przewodniczenie I Otwartemu Seminarium Naukowemu zorganizowanemu dnia 28 listopada 2013 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

5. Przewodniczenie III Otwartemu Seminarium Naukowemu zorganizowanemu dnia 27 marca 2014 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

6. Przewodniczenie Panelowi II - Karnemu podczas konferencji naukowej „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich", zorganizowanej dnia 7 kwietnia 2014 r. w Sandomierzu przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

7. Przewodniczenie II sesji konferencji naukowej „Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową" zorganizowanej dnia 19 października 2015 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

8. Przewodniczenie Panelowi III Karnemu podczas konferencji naukowej „Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji", zorganizowanej dnia 25 kwietnia 2016 r. w Sandomierzu przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

9. Przewodniczenie Panelowi III Karnemu i Administracyjnemu podczas konferencji naukowej „W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość", zorganizowanej dnia 24 kwietnia 2017 r. w Sandomierzu przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

PRZEPROWADZONE WYKŁADY I SZKOLENIA

 

1. Ochrona prawna wobec ofiar przestępstw popełnianych przez nieletnich. Rozmiar i dynamika przestępstw popełnianych przez nieletnich w latach 1989-2008, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2009-2011).

2. Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich w systemie prawa polskiego i europejskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2010-11).

3. Zwalczanie cyberprzestępczości, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2010-11).

4. Kryminalistyka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2010-11).

5. Analiza kryminalna, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2010-11).

6. Bezpieczeństwo publiczne, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2010-11).

7. Odpowiedzialność prawna nieletnich, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2010-11).

8. Ochrona prawna wobec ofiar przestępstw popełnianych przez nieletnich, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2010-11).

9. Organy porządku publicznego, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (2010-11).

10. Wybrane elementy kryminologii, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (2010-11).

11. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania policji, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (2010-11).

12. Prawo karne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (2010-2011).

13. Prawo karne wykonawcze, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (2010-2011).

14. Kryminalistyka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (2010-2011).

15. Prawo karne, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie (2010). 

16. Prawo w turystyce i rekreacji, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie (2010).

17. Stop przemocy, szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej (Lublin, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Bychawa, 2010). 

18. ABC ekonomii społecznej, szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej (Lublin, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Bychawa, 2010).

19. Prawo karne Ukrainy, Szkoła Prawa Ukraińskiego KUL, Lublin (2008-2010).

20. Nauka o państwie i prawie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2012).

21. Strategia przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2012).

22. Prawo karne w obszarze administracji publicznej, Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej KUL (2011, 2013).

23. Postępowanie w sprawach nieletnich, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim (2013).

24. Prawo karne wykonawcze, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim (2013).

25. Prawo o stowarzyszeniach i fundacjach, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie k/o Warszawy (2013).

26. Kryminologia z wiktymologią, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Sieradzu (2018).

27. Podstawy kryminalistyki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Sieradzu (2018).

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH I SEMINARIACH NAUKOWYCH

 

międzynarodowych:

1. X Regionalna Naukowo-Praktyczna Konferencja „Probłemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini", Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, Lwów 5-6 lutego 2004 r.

2. „The Theory and Practice of Criminal Punishment" - wykład prof. Jamesa Q. Wilsona, Fundacja „Ius et Lex", Polska Akademia Nauk, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 7 września 2006 r.

3. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja - pomocą rodzinie", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 19 kwietnia 2007 r. Czynny udział - wygłoszony referat nt. „Idea resocjalizacji w prawie karnym".

4. „An Economic Approach to Crime and Justice" - wykład prof. Marka A. Cohena, Fundacja „Ius et Lex", Polska Akademia Nauk, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 12 grudnia 2007 r.

5. Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualni probłemy tłummacziennia i zastosuwannia jurydycznich norm", Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, Lwów 28-29 marca 2008 r.

6. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 17 kwietnia 2008 r.

7. Międzynarodowa konferencja naukowa „Partnerstwo w rodzinie", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 18 listopada 2008 r.

8. „Aktualni probłemy istoriji derżawy i prawa krajin Centralno-Schidnoji Jewropy", Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, Lwów 24-25 kwietnia 2009 r.

9. „Rodzina wobec współczesnych wyzwań", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 17 grudnia 2009 r.

10. "Intellectual Foundations and Legal Means for the Protection of Human Life un the Pre-Natal Phase: Comparative Perspective", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 24-25 września 2012 r.

11. „European Criminal Law and Its Impact on National Legal Orders", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 24-25 maja 2018 r.

12. Międzynarodowa konferencja naukowa „100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce", Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa 7 grudnia 2018 r.

13. "Prosecutorial and Police Discretion" (Professors Herschella G. Conyers and Lior J. Strahilevitz), University of Chicago Law School, Chicago, Il (USA) 9 kwietnia 2019 r.

14. "Would it be better for the new conservative majority on the Supreme Court straightforwardly to overrule Roe v. Wade or to inflict on it death by a 1000 cuts in its scope?" (Professors Mary Anne Case & Geoffrey R. Stone), University of Chicago Law School, Chicago, Il (USA) 10 kwietnia 2019 r.

 

krajowych:

1.  „Prawo karne i jego instytucje według Juliusza Makarewicza", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 27 kwietnia 2004 r.

2. „Instytucje prawa karnego w świetle nauczania Jana Pawła II", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 10 maja 2005 r.

3. „Jubileusz 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 19-20 maja 2006 r.

4. „Hominum causa omne ius constitutum est", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 25 października 2006 r.

5. „Rodzina w prawie", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Stalowa Wola 7 grudnia 2006 r.

6. „IV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 16 maja 2007 r.

7. „Biskup solidarności Edward M. Frankowski", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Stalowa Wola 15 października 2007 r.

8. „Standardy wykonywania władzy publicznej", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Stalowa Wola 26 listopada 2007 r.

9. „Rodzina w prawie", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Stalowa Wola 13 grudnia 2007 r.

10. Debata studencka „Prawne aspekty ułaskawienia", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2 kwietnia 2008 r.

11. „V Bielańskie Kolokwium Karnistyczne", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 14 maja 2008 r.

12. „Więziennictwo lubelskie w hołdzie Janowi Pawłowi II", Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, Lublin 10 czerwca 2008 r.

13. „Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba 24-27 września 2008 r.

14. „Nowe zasady finansowania badań naukowych", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 30 września 2008 r.

15. „Wiara - medycyna - prawo. Współczesne pytania bioetyczne", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 13 października 2008 r.

16. „Mediacja w teorii i praktyce", Polskie Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 28 kwietnia 2009 r.

17. VI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne „Okoliczności wyłączające winę", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 13 maja 2009 r.

18. „Reguły kolizyjne w międzynarodowym prawie karnym w perspektywie wykonywania europejskiego nakazu aresztowania", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15 maja 2009 r.

19. Studencka konferencja naukowa „Kary i środki karne", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 19 maja 2009 r.

20. „Jak zmniejszyć przeludnienie w zakładach karnych? Pożądane zmiany w polityce karnej i penitencjarnej", Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2 lipca 2009 r.

21. „Niebezpieczne substancje. Dopalacze", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Stalowa Wola 19 października 2009 r.

22. „Niebezpieczne substancje. Pigułka gwałtu", Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Stalowa Wola 20 listopada 2009 r.

23. „Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 8 grudnia 2009 r.

24. „Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 1 marca 2010 r.

25. „Kontratyp karcenia małoletnich", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 15 marca 2010 r.

26. I Studencka Konferencja Naukowa „Dobra osobiste w systemie prawa polskiego", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 8 kwietnia 2010 r.

27. „Prawo Europy średniowiecznej i nowożytnej", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 14 maja 2010 r.

28. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profilaktyka i resocjalizacja - współczesne dylematy, problemy, sukcesy", Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 8 czerwca 2010 r.

29. „Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym", Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski 15 października 2010 r. 

30. „Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 14 marca 2011 r.

31. IV Seminarium Karnistyczne „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 10 grudnia 2012 r.

32. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 11 marca 2013 r.

33. „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Nasutów  9 kwietnia 2013 r. 

34. „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 12 kwietnia 2013 r.

35. I Otwarte Seminarium Naukowe, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 28 listopada 2013 r.

36. II Otwarte Seminarium Naukowe, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 16 stycznia 2014 r.

37. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Sandomierz 7 kwietnia 2014 r.

38. „Reforma prawa karnego w Polsce (w aspekcie polityki karnej). Projekt zmian Kodeksu karnego z dnia 8 maja 2014 r.", Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 4 lipca 2014 r.

39. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Polańczyk-Myczków 12 września 2014 r.

40. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 19-21 września 2014 r.

41. „Swoboda artystyczna czy bluźnierstwo?", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2 marca 2015 r. 

42. „Role uczestników procesowych - wczoraj, dziś i jutro", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Sandomierz 13 kwietnia 2015 r.

43. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 26 maja 2015 r.

44. „Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową", Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 19 października 2015 r. 

45. „Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji", Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Sandomierz 25 kwietnia 2016 r.  

46. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii „Prawo karne jutra – między pragmatyzmem a dogmatyzmem”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 18-18 września 2016 r.

47. „Kontrowersje wokół art. 168a-168b k.p.k.", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 20 marca 2017 r.

48. „W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość", Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Sandomierz 24 kwietnia 2017 r.

49. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasada demokratycznego państwa prawnego - gwarancje formalne i materialne", Instytut Prawa i Ekonomii WZPiNoS KUL w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Sromowce Niżne 12-14 maja 2017 r.

50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne", Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 19-20 kwietnia 2018 r.

51. „Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 11 września 2018 r.

52. Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii „Prawo karne wobec wyzwań współczesności", Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - Rzeszowska Szkoła Wyższa, Rzeszów 27-28 września 2018 r.

53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Racjonalna sankcja karna na czyny zabronione w systemie prawa", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 22-23 listopada 2018 r.

54. III Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna „Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego", Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 5 grudnia 2018 r. 

55. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety w prawie", Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 7 marca 2019 r. 

56. Konferencja „Handel ludźmi - Nie jestem na sprzedaż!", Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 15 marca 2019 r.

 

Opieka promotorska: prace magisterskie

 

2009

1. Mirosław Kopeć, Przestępstwo znęcania się w polskim prawie karnym 

2. Iwona Stolarz, Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym

3. Tomasz Czemerda, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym 

4. Piotr Wiater, Kara śmierci w XXI w. Problemy prawno-moralne

 

2010

5. Daniel Gniadek, Przestępstwo handlu ludźmi w prawie karnym

6. Kamil Kwiatkowski, Prawnokarna regulacja produkcji, posiadania i handlu środkami odurzającymi i psychotropowymi

7. Marta Łukasiak, Przestępstwo kradzieży w polskim prawie karnym

8. Agnieszka Mastej, Kara ograniczenia wolności w systemie prawa polskiego

9. Dominika Reizer, Przestępstwo prania pieniędzy na tle polskiego systemu karnego

10. Arleta Sikora, Prawne aspekty resocjalizacji skazanych

11. Sebastian Bucki, Ślady kryminalistyczne jako dowód w procesie karnym

12. Łukasz Janik, Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji w kodeksie karnym z 1997 r.

13. Anna Kisiel, Pranie brudnych pieniędzy w ujęciu kryminologicznym

14. Andrzej Kobylarz, Ochrona funkcjonariusza publicznego w polskim prawie karnym

15. Tomasz Kozyra, Przestępstwo rozboju w polskim prawie karnym

16. Renata Kręć, Społeczna szkodliwość czynu w prawie karnym

17. Agnieszka Lisińska, Przestępstwo łapownictwa w polskim prawie karnym

18. Tomasz Piestrak, Obrona konieczna w polskim prawie karnym

19. Izabela Rodzeń, Kształtowanie się zjawiska przestępczości wśród nieletnich w Polsce w latach 1989-2009

20. Anna Sochacka-Dulęba, Przygotowanie jako forma stadialna przestępstwa w polskim prawie karnym

21. Agnieszka Monika Soja, Przestępstwa związane z eksploatacją prostytucji w polskim prawie karnym

22. Urszula Szczygieł, Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce

23. Paulina Gunia, Przestępstwo eutanazji w polskim prawie karnym

24. Michał Nowakowski, Zorganizowana grupa i związek przestępczy w polskim prawie karnym

 

2011

25. Olga Myśliwiec, Ułaskawienie w prawie polskim

26. Katarzyna Nowak, Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej w polskim prawie karnym

27. Mariola Rozmus, Ustawowy i sądowy wymiar kary

28. Anna Rygiel, Afekt w polskim prawie karnym

29. Urszula Szczęch, Seryjni mordercy w aspekcie kryminologicznym, kryminalistycznym i prawnokarnym

30. Łukasz Panek, Daktyloskopia jako metoda identyfikacji osób

31. Sebastian Ciesielski, Długoterminowe kary pozbawienia wolności w polskim prawie karnym

32. Michał Miklaszewicz, Kazirodztwo w polskim prawie karnym

33. Bartosz Stefanowski, Kierunki reformy prawa nieletnich w Polsce

34. Wiesław Kwaśny, Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu jako znamię przestępstwa wypadku komunikacyjnego w ruchu drogowym

35. Łukasz Bąk, Prawo karne Islamu

36. Marek Ludian, Przedawnienie w polskim prawie karnym

37. Jakub Zaczkiewicz, Przekroczenie granic obrony koniecznej

38. Anna Panek, Przestępczość zorganizowana w Polsce

39. Anna Mazur, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w polskim prawie karnym

40. Daniel Wołoszyn, Przestępstwa związane z produkcją, obrotem i użyciem broni palnej w polskim prawie karnym

41. Dawid Śmiałko, Przestępstwo ludobójstwa w prawie karnym

42. Dawid Mazur, Rozkaz wojskowy jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną

43. Małgorzata Paterek, Przestępstwo rozpijania małoletniego w polskim prawie karnym

 
2013

44. Jacek Idec, Korupcja w sporcie w świetle norm prawa karnego

45. Anna Nowak, Sprawstwo nieletniego w świetle przepisów prawa polskiego

46. Joanna Pająk, Błąd jako okoliczność wyłączająca winę w polskim prawie karnym

47. Mateusz Pietrzak, Eksperyment medyczny jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym

48. Łukasz Rychter, Zakaz wstępu na imprezę masową w polskim prawie karnym

49. Krzysztof Sochacki, Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia w polskim prawie karnym

50. Martyna Strójwąs, Przestępstwa posiadania i handlu narkotykami w prawie karnym

51. Sławomir Szeliga, Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim prawie karnym

52. Ewelina Wajda, Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę w polskim prawie karnym

53. Sylwia Wyczawska, Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym

54. Sylwia Skrzypek (Borek), Przestępstwo porzucenia małoletniego w polskim prawie karnym

 

2014

55. Damian Mazur, Instytucja biegłego w polskim procesie karnym

56. Emil Ślusarski, Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich w polskim systemie prawnym

57. Tomasz Manderla, Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym

58. Katarzyna Nowak, Małoletni świadek w polskim procesie karnym

59. Mateusz Furtak, Świadek w polskim postępowaniu karnym

60. Marcin Marcinkiewicz, Rola Policji w postępowaniu karnym

61. Paweł Motyka, Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym

 

2015

62. Natalia Burdzy, Recydywa w polskim prawie karnym

63. Paulina Stopa, Zniesławienie w polskim prawie karnym

64. Dominika Skorupa, Aborcja w polskim prawie karnym

65. Kornelia Ćwiek, Zgwałcenie w polskim prawie karnym

66. Kamila Grabiak, Stalking jako szczególna forma prześladowania. Analiza prawna i kryminologiczna

67. Małgorzata Drzymała, Kobieta jako sprawczyni zabójstwa. Aspekty kryminologiczne

68. Magdalena Kwiatek, Środki prawnokarne zwalczania pedofilii w polskim prawie karnym

69. Urszula Kłonicka, Wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet

70. Katarzyna Jarosz, Resocjalizacja w zakładach karnych

71. Patrycja Piątek, Dzieciobójstwo - aspekty prawne i medyczne

72. Kaja Morzyńska, Kara pozbawienia wolności jako ultima ratio

 

2016

73. Renata Wolak, Handel ludźmi w polskim prawie karnym

74. Norbert Surmacz, Sankcje prawne za naruszenie przepisów prawa budowlanego

75. Kamil Pelc, Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu

76. Patryk Rakszawski, Przestępstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym

77. Anna Gemzik, Przestępstwo namowy i pomocy do samobójstwa

78. Kamil Stępień, Kara dożywotniego pozbawienia wolności

79. Paulina Kroszowska, Instytucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

80. Bernadeta Smycz, Nieumyślność w polskim prawie karnym

81. Jolanta Chmiel, Przestępstwo fałszowania środków płatniczych i papierów wartościowych w polskim prawie karnym

 

2017

82. Dominik Pietras, Przestępstwo handlu ludźmi

83. Maciej Mroszczyk, Przestępstwo posiadania narkotyków w polskim prawie karnym

84. Ewelina Kita, Ułaskawienie w polskim prawie karnym

85. Miłosz Gordel, Przestępstwo dezercji w polskim prawie karnym

86. Tomasz Gdowicz, Odpowiedzialność karna sprawcy z zaburzeniem osobowości

87. Karolina Franus, Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

88. Karolina Ptak, Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym

89. Natalia Burdzy, Obrona konieczna i przekroczenie jej granic w polskim prawie karnym

90. Klaudia Giec, Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariusza publicznego

91. Mateusz Szczęsny, Odpowiedzialność karna lekarza za leczenie bez zgody pacjenta

 

2018

92. Patrycja Grzegorzak, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu dziecka poczętego

93. Jagoda Tynek, System dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym

94. Tomasz Pawlak, Występek o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

95. Agnieszka Ilnicka, Typy kwalifikowane zabójstwa w polskim prawie karnym

96. Damian Pilch, Kurator w polskim prawie karnym

97. Kamil Bieliński, Odpowiedzialność karna za przekroczenie uprawnień przy stosowaniu środków przymusu bezpośredniego

98. Tomasz Żukowski, Kara śmierci w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

99. Krzysztof Adrian Słowik, Przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

100. Kacper Pięta, Odpowiedzialność karna nieletnich sprawców przestępstw

 

2019

101. Natalia Dziakowicz, Stan nietrzeźwości w polskim prawie karnym

102. Alicja Gołdowska, Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę sprawcy czynu zabronionego

103. Magdalena Jaskulska, Znamiona nieostre w polskim prawie karnym

104. Kinga Pająk, Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej

105. Patrycja Piotrowska, Odpowiedzialność karna lekarza za niewłaściwe leczenie

106. Karolina Sokal, Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym

107. Maciej Sudoł, Przepadek w polskim prawie karnym

108. Klaudia Złomaniec, Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający w polskim prawie karnym

109. Angelika Zmyj, Zabójstwo w afekcie

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019, godz. 13:33 - Filip Ciepły