kontakt: grzegorztylec@kul.lublin.pl

 

Prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowca: Studium  Komunikowania  Społecznego  i  Dziennikarstwa KUL, (od 2003),  na  Wydziale  Humanistycznym  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie  na  kierunku  Dziennikarstwo  i  Komunikacja  Społeczna (2004-2008), w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2006 – 2014), w Studium Podyplomowym „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” prowadzonego przez Wydział Biologii i Nauki o Ziemi UMCS (2010- 2012), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził szkolenia dla praktyków, m. in dla sędziów  i  prokuratorów, radców prawnych oraz urzędników państwowych. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych w tym trzech monografii, autor komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz współautor komentarza do ustawy Prawo własności przemysłowej. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Potulickiej, Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych KUL.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017, godz. 14:31 - Małgorzata Sławek-Czochra