W dniu 17 grudnia 2015 r. dr hab. Jan Mariusz Izdebski, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego KUL, został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

Autor: Patryk Ochwat
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 17:05 - Patryk Ochwat