Dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL

  

 

Życiorys naukowy:

 
1997 - matura
1997-2002 - studia na WPPKiA KUL (kierunek: prawo)
1998-2004 - studia na WNH KUL (kierunek: historia sztuki)
2002-2005 - doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL
2005-2007 - asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL
15.12.2006 - publiczna obrona doktoratu: Parricidium w prawie rzymskim
od 01.10.2007 - nadal, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL
1999-2001 - 2-letnie podyplomowe studium z zakresu prawa amerykańskiego prowadzone przez Centrum Prawa Amerykańskiego KUL (Center for American Studies) oraz Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute
2002-2005 - wolny słuchacz w Instytucie Filologii Klasycznej KUL

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i grupach o charakterze naukowym: 

 

- Polskie Towarzystwo Filologiczne
- Junge Romanisten

- Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL

- stały współpracownik Edukacji Prawniczej

 
Zagraniczne stypendia, staże naukowe i szkolenia:

 

Wykaz publikacji

 

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018, godz. 10:24 - Izabela Leraczyk