opiekun praktyk studenckich dydaktycznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia)

 

kierownik Polonistycznego Laboratorium Dydaktycznego z ramienia Rektora KUL

 

odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania (2018)

 

koordynator specjalizacji nauczycielskiej na WNH KUL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, godz. 19:27 - Magdalena Marzec-Jóźwicka