Katedra Językoznawstwa Germańskiego

Instytut Filologii Germańskiej KUL

pok. GG-319

tel. +48 81 445 43 26

 

Plan zajęć

 

Życiorys naukowy

 

studia: filologia germańska KUL

praca magisterska: Syntaktische Typen von Aufforderungssprechakten

praca doktorska: Deutsche und polnische Modalpartikeln und ihre Äquivalenzbeziehungen

habilitacja: Deutsche und polnische Präpositionen. Ein Vergleich aus monosemantischer Sicht

 

funkcje zawodowe

- kierownik Katedry Językoznawstwa Germańskiego

- członkini Stowarzyszenia Germanistów Polskich / Verband Polnischer Germanisten (Warszawa)

- egzaminatorka języka niemieckiego przy przewodach doktorskich na Wydziale Teologii KUL od 2008 r.

- członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów od 2010/ Internationale Vereinigung für Germanistik

 

najważniejsze stypendia naukowe

- stypendium semestralne GFPS, studia na Wydziale Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (uniwersytet Bielefeld), 6 miesięcy, semestr zimowy 1991/1992 r.

- stypendia badawcze DAAD we Freie Universität Berlin w ramach Germanistische Institutspartnerschaft (GIP): 2-3 tygodni w latach 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003

 

obszary badawcze i zainteresowania: semantyka, pragmatyka, lingwistyka kognitywna (głównie badania konfrontatywne)

 

prowadzone dotychczas lub obecnie zajęcia dydaktyczne

- wykład z gramatyki opisowej języka niemieckiego

- wykład ze składni języka niemieckiego

- ćwiczenia ze składni języka niemieckiego

- praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu, konwersacje, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne

- seminarium językoznawcze (licencjat)

- seminarium magisterskie językoznawcze

- główne nurty językoznawstwa

 

konferencje naukowe

1. Seminarium Metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego (1994) zorganizowane przez Goethe-Institut w Pogorzeli Warszawskiej.

2. Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Texte – Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre”, 12.05.-14.05.2006, UMK Toruń. 

3. Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik”, 9.05.-11.05.2008, Łódź-Bronisławów.

4. Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik”, 8.05.-10.05. 2009, UWM Olsztyn.

 

konferencje z referatem

1. Niemiecko-polska konferencja dla doktorantów z Niemiec i Polski ( Die zweite deutsch-polnische Nachwuchskonferenz) „Fremdsprachenerwerb – Glottodidaktik”, 14-17 maja 1998, Karpacz, (Görlitzer Kreis/ Zittau i Koło Zgorzeleckie/ Wrocław), referat: Modalpartikeln im Deutschen und im Polnischen.

 

2. Międzynarodowa konferencja „XXV Colloque International de Linguistique Fonctionelle”, Frankfurt n/ Odrą, 4- 8 kwietnia 2001 (Europa-Universität Viadrina), referat: Zur kontrastiven Semantik der Modalpartikeln (Deutsch-Polnisch).

 

3. Konferencja jubileuszowa (30 lat germanistyki w Rzeszowie) „Menschen - Sprachen – Kulturen“, 20-21października 2005, Rzeszów, referat: Deutsch und Polnisch: Die Bedeutung der Präpositionen „auf“ und „na“.

 

4. Międzynarodowy kongres naukowo-dydaktyczny „Deutsche Grammatik im europäischen Dialog“,  Kraków, 20-22 września 2006 (Uniwersytet Jagielloński/ Kraków i Uniwersytet Humboldta/Berlin), referat: Die Bedeutung von Präpositionen kontrastiv – am Beispiel von „an“ und „przy“.

 

5. Międzynarodowy kongres o partykułach „Partikelkongress“, 11-13 lutego 2009, Bern (uniwersytet Bern/ Szwajcaria), referat: Zur Bedeutung ausgewählter Abtönungspartikeln im Deutschen und ihrer Äquivalente im Polnischen: Semantische vs. pragmatische Korrespondenz der Modalpartikeln im Deutschen und Polnischen – am Beispiel von „aber“ und „ale(ż)“.

 

6. XII. Międzynarodowy Kongres Germanistów, 30.07. – 07.08.2010 Warszawa, IVG, referat: Bedeutungsform deutscher Präpositionen. 

 

wykaz publikacji:

książki:

1) Deutsche und polnische Modalpartikeln und ihre Äquivalenzbeziehungen, 2002, Lublin TN KUL, s. 350.

 

2) Deutsche und polnische Präpositionen. Ein Vergleich aus monosemantischer Sicht, 2009, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 531.

 

najważniejsze opublikowane artykuły:

1) Syntaktische Realisierungstypen von Aufforderungssprechakten, w:  Convivium. Germanistisches Jahrbuch, 1994, red. tomu M. Grimberg, Żnin: Wulkan, s. 171-194.

 

2) Deutsche Modalpartikeln und ihre polnischen Äquivalente, w: Im Blickfeld: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. 2. deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur Glottodidaktik, 14.-17. Mai 1998 in Karpacz. Beiheft zum Orbis Linguarum, t. 4, 1999, red.: M. Heinemann, E. Kucharska, E. Tomiczek, Wrocław: Wrocławskie Wyd. Oświatowe,  s. 187-200.

 

3) Deutsche Modalpartikel „auch” und ihre partikelartigen Wiedergabemöglichkeiten im Polnischen, Roczniki Humanistyczne, vol. 50, z. 5, 2002, Lublin: TN KUL, s. 119-132.

 

4) Zur kontrastiven Semantik der Modalpartikeln (Deutsch-Polnisch), in: Langue –Communauté – Signification: Approches en Linguistique Fonctionnelle; Actes du XXVéme Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, 2002, H. Weydt (ed.), Frankfurt am M. u.a.: Lang, S. 268-272.

 

5) Deutsch und Polnisch: Die Bedeutung der Präpositionen auf und na, in: Menschen-Sprachen-Kulturen, 2006, J. Homa, L. Wille (Hrsg.), Marburg: Tectum Verl., S. 325-332.

 

6) Die Bedeutung von Präpositionen kontrastiv - am Beispiel von an und przy, 2006, w: Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Beiträge zum Kongress Krakau 2006, N. Fries  / Ch. Fries (Hrsg.), Online: http://krakau2006.anaman.de/beitraege/szulc-brzozowska.pdf.

 

7) Über die Bedeutung von aus und von – kontrastiv, in: Deutsch als Fremdsprache 1/ 2008,  S. 46-50.

 

8) Eine kontrastive Analyse der Bedeutung von „aus“ und seiner polnischen Entsprechung „z“, in: Nicht nur ein Grund für Dankbarkeit. Festschrift für Jerzy Jeszke, 2008, Lublin: Werset, S. 96-107.

 

9) Das Problem der Äquivalenz zwischen der deutschen Präposition mit und der polnischen Präposition z, in: Kwartalnik Neofilologiczny LV, z. 3/ 2008, S. 295-304.

 

10) Die Präposition von und ihre polnische Entsprechung od – eine kontrastive Analyse der Präpositionalbedeutung, in: Orbis Linguarum, vol. 34/ 2009, red. E. Białek, M. Bieniasz, E. Tomiczek, S.301-309.

 

11) Zum Vergleich der kontextuellen und der konzeptuellen Bedeutung von dt. durch und poln. przez, in: Deutsch als Fremdsprache 3/2009, S. 164-171.

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2013, godz. 19:16 - Sylwia Mitko