dr hab. Marcin Szewczak, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent prawa (KUL), stosunków międzynarodowych (UMCS) oraz M.A. in European Studies and Global Affairs (Uniwersytet Sante Cuore w Mediolanie i Katolicki Uniwersytet Petera Pazmany w Budapeszcie). Visiting profesor Uniwersytetu w Ljubljanie oraz Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie.

 

W pracy naukowej skupia się na następujących zagadnieniach badawczych:

  • Europejska Przestrzeń Administracyjna, prawo administracyjne UE,
  • współdziałanie organów administracji publicznej i administracji samorządowej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
  • współdziałanie organów administracji publicznej i administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia.

 

Członek zespołu badawczego w ramach projektu pt. ,,Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich” umowa Nr /IS-2/40/NCBR/2015, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ,,Innowacje Społeczne’’.  Członek zespołu projektu międzynarodowego w ramach Life Long Learning ERASMUS – Intensive Programme, pt:  Challenges in public administration in the European Union realizowanego przez Uniwersytet w Ljubljanie.

 

 

Członek międzynarodowej sieci badawczej z zakresu prawa administracyjnego Unii Europejskiej (ReNUAL – Research Network on EU Administrative Law). Członek indywidualny Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, godz. 16:45 - Małgorzata Ganczar