Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej

 

 

Językoznawca i komunikolog, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspert językowy i komunikacyjny w procesach sądowych oraz postępowaniach prokuratorskich.

 

Konsultant językowy ostatnich telewizyjnych kampanii informacyjnych przed wyborami samorządowymi, parlamentarnymi i prezydenckimi.

 

Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener z komunikacji masowej i interpersonalnej, z komunikacji językowej w mass mediach, komunikacji społecznej i komunikacji urzędowej, z retoryki oraz z pragmatyki językowej.

 

Zobacz więcej o dr hab. Paweł Nowak.

Autor: Paweł Nowak
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2017, godz. 12:51 - Małgorzata Sławek-Czochra