rysia_pasek_400.jpg
 
Od 1990 roku pracuje w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL – najpierw na stanowisku starszego asystenta, od 1992 roku na stanowisku adiunkta; od 2005 roku prof. nadzw.; ur. 10 listopada 1957 roku; studia magisterskie w zakresie historii sztuki odbyła w KUL w latach 1976-1981; tytuł magistra historii sztuki uzyskała na podstawie pracy Malowidła mauzoleum Exodusu w el-Bagawat na tle malarstwa wczesnochrześcijańskiego, napisanej pod kierunkiem prof. Barbary Filarskiej; w 1988 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w oparciu o rozprawę Przejście przez Morze Czerwone w ikonografii późnego antyku. Studium ikonologiczne (promotor: prof. Barbara Filarska); grant badawczy Symbole pogańskie na wielkich krzyżach Irlandii od VII-X wieku, realizowany w latach 1997-2000, umożliwił jej opublikowanie w roku 2002 rozprawy habilitacyjnej pt. Symbole pogańskie na celtyckich krzyżach. Mity - symbole – obrazy.

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2014, godz. 15:12 - Ireneusz Marciszuk