Książki:

 1. Przejście przez Morze Czerwone – opowieść o lęku, przemianie i spełnieniu. Hermeneutyka obrazu, Lublin 2000.
 2. Irlandia – między epoką kamienia a średniowieczem (szkice o sztuce i początkach chrześcijaństwa), Poznań 2000.
 3. Symbole pogańskie na celtyckich krzyżach. Mity – symbole – obrazy, Lublin 2002.
 4. Od Amergina do Book of Kells. Piśmiennictwo w Irlandii wczesnośredniowiecej.
rozprawy, artykuły:
 1. Analiza treści i kompozycji malowideł mauzoleum Exodusu z nekropoli el-Bagawat w Egipcie (IV wiek), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, t. XXIX, z. 4, s. 181-187 (jako: R. Potręć).
 2. Przejście przez Morze Czerwone jako typ chrztu na sarkofagach IV wieku, „Roczniki Humanistyczne” 1984, t. XXXII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 37-45 (jako: R. Potręć-Bulas).
 3. Przejście przez Morze Czerwone w pismach Ojców Kościoła, od II do schylku IV wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1986, t. XXXIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 95-117.
 4. Ikonografia płaskorzeźbionych drzwi z kościoła Santa sabina w Rzymie, „Vox Patrum” 1990, z. 18, s. 183-190.
 5. Wyjście z Egiptu czy Wskrzeszenie Łazarza? Katakumba przy Via Latina w Rzymie (IV w.), „Roczniki Humanistyczne” 1990, t. XXXVIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 19-30.
 6. Przejście przez Morze czerwone w cyklu mozaikowym bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Analiza struktury przekazu treści w dziele plastycznym, „Vox Patrum” 1991-1992, z. 20-23, s. 33-40.
 7. Przejście przez Morze Czerwone w synagodze w Dura Europos (połowa III wieku) jako Akedah narodu Żydowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1991-1992, t. XXXIX-XL, z. 4 – Historia Sztuki, s. 5-16.
 8. Fauna i Flora w sztuce iryjskiej wczesnego średniowiecza, w: Fauna i Flora w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Materiały XVII Seminarium Mediewistycznego, red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1997, s. 117-122.
 9. Najstarsze sceny Ukrzyżowania na iryjskich stelach, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 1998, s. 103-115.
 10. Obraz natury we wczesnośredniowiecznej poezji iryjskiej, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 49-55.
 11. Brygida, Ita i Darerka – święte Kościoła celtyckiego, w: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, „Studia Antiquitatis Christianae” 1999, t. XIV, s. 64-77.
 12. Adam i Ewa w sztuce iroszkockiej, w: Grzech Pierworodny, red. H. Pietras, „Źródła Myśli Teologicznej” 1999, t. XII, s. 161-172.
 13. The Crossing of the Red Sea as Akedah in the Synagoque at Dura Europos (mid-3rd c. AD). An Analysis of Message Structure in a Work of Plastic Art, „Pomerium” 2000; zob.: „Pomoerium. Studia et Commentarii ad Orbem Classicum Spectantia” (wersja elektroniczna).
 14. Kościół Celtycki w Irlandii, „Czas Kultury” 2000, nr 2-3, s. 48-55.
 15. Pierwsze kościoły i klasztory iryjskie (V wiek), w: Sympozja Kazimerskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. II, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2001, s. 53-69.
 16. Bóg i człowiek – współtwórcy świata. Kościół celtycki w Irlandii, „Miejsca Święte” 2002, nr 2 (62), s. 12-17.
 17. Spirala – symbol celtyckiej peregrinatio, w: Obraz i kult, red. U. M. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, s. 207-225.
 18. Krzyż armeński – khatchkar, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41, s. 87- 98.
 19. Ikonografia Daniela między lwami na krzyżach celtyckich, „Roczniki Humanistyczne” 2003, t. LI, z. 4 – Historia Sztuki, s. 241-263.
 20. Wysokie krzyże irlandzkie i ich związki z mitologią (VIII-XII), „Vox Patrum” 2003, t. XLIV-XLV, s. 143- 154.
 21. Grzegorz Wielki w anglosaskiej Brytanii i celtyckiej Irlandii, „Vox Patrum” 2003, t. XLIV-XLV, s. 353-361.
 22. Mitraizm a chrześcijaństwo, w: Kościół i Zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie, „Studia Antiquitatis Christianae” 2004, t. XVII, s. 52-62.
 23. Fáeth Fiadha – lorica św. Patryka, „Vox Patrum” 2004, t. XLVI-XLVII, s. 547-560.
 24. Św. Kutbert – asceta, biskup i święty kościoła anglosaskiego, "Vox Patrum" 26 (2006) t. 49, s. 101-112.
 25. Ikonografia Przejścia przez Morze Czerwone jako odbicie przemian w wierze chrześcijan od III do V wieku, w: ” Lex Orandi - Lex Credendi w okresie patrystycznym, Teologia Patrystyczna, T.4 (2007) s.111-121.
 26. Najstarsze chrześcijańskie ołtarze na wyspach Brytyjskich, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz – Wronikowska, D. Próchniak, T.VI. Ofiara - kapłan- ołtarz w świecie późnego antyku, Lublin 2008, s. 227-238.
 27. Irlandia a  Bizancjum. Ikonografia „Trzech Hebrajczyków w piecu ognistym” na krzyżach celtyckich, "Vox Patrum" 28 (2008) t. 52, s. 61-76.
 28. Proces tworzenia się miast we wczesnośredniowiecznej Galii. Księga pamiątkowa poświecona profesorowi Czesławowi  Deptule (w druku)
 29. The Celtic Cambrai Homily (7th century) and Ancient Asian Chromatic  Symbolism, w: Central Asia: The Local, the Regional and the Global,  ESCAS, 12-14 september 2005, Kraków UJ, Cambridge Press.
 30. Irlandia a kultura religijna Syrii we wczesnym średniowieczu, "Przegląd Nauk Historycznych" (2010) (w druku)
 31. Wysokie krzyże iryjskie a grobowce Edessy (Syria), "Vox Patrum" 29 (2010) (w druku)
 32. Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku, "Vox Patrum" 30 (2011) (w druku)
 33. Irlandia a Chiny. Tkanina z Maszanu (V-III w. p.n.e.) a celtycki system ornamentalny, w: Toruńskie Studia o Sztuce Orientu (w druku)

hasła leksykograficzne:

 1. Imago clipeata, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, szp. 52.
 2. Izokefalizm, j.w., szp. 601.
 3. Jozuego zwój, j.w., t. VIII, Lublin 2000, szp. 110-111.
 4. Kolumbarium, j.w., t. IX, Lublin 2002, szp. 402.
 5. Kotwica, j.w., szp. 1076-1077.
 6. Landevennec, j.w., t. X, Lublin 2004, szp. 459-60.
 7. Lampa, j.w., szp. 440-41.
 8. Lorika, j.w., szp. 1386-87.
 9. Malmesbury, w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, kol. 988.
 10. Marcin z Bragi, j.w., kol. 1230-1231
 11. Mochoe z Nendrum, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, kol. 1471.
 12.  Mozarabska sztuka, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2013, godz. 11:11 - Ireneusz Marciszuk