Jak często u historyków zajmujących się naukami pomocniczymi historii bywa, zainteresowania prof. Tomasza Panfila są różnorodne. Od medalistyki i kultury okresu staropolskiego (dysertacja doktorska Medal w kulturze staropolskiej), przez heraldykę, numizmatykę i ikonografię historyczną  (rozprawa habilitacyjna Lingua symbolica. O najstarszych wyobrażeniach heraldycznych w Polsce) po (aktualnie) badania nad okresem II wojny światowej, biografistyką i Polonią.

 Ma w dorobku ponad 90 pozycji: książek, artykułów, recenzji, atlas historyczny, programy nauczania. Teksty  ukazywały się w języku polskim, francuskim, czeskim, litewskim i łotewskim. Wygłosił blisko 60 referatów, odczytów i wykładów. Członek sekcji Komisji Historycznej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Oddziału  Association for History and Computing.

 Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym (od 2006), od 2008 kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii KUL.

 Promotor ponad 200 prac dyplomowych, w tym 52 magisterskich z historii i socjologii, 70 licencjatów z historii i pedagogiki oraz prac pisanych na studiach podyplomowych z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 

http://pracownik.kul.pl/tomasz.panfil/

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Panfil
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 18:27 - Tomasz Panfil