Nagrody

 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską w 2004 roku

 

Stypendia

 

2000  trzymiesięczny staż w Katolickim Uniwersytecie Eichstaett (stypendium Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien)


2000-2002 stypendium doktoranckie Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej działającego przy Fundacji Jana Pawła II w Rzymie

 

1997-1998 stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, godz. 09:29 - Wiesław Pawlak