2013 doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa - historia literatury polskiej (Wydział Nauk Humanistycznych KUL, rozprawa: De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku, Lublin 2012; recenzencji: prof. A. Nowicka-Jeżowa, prof. A. Dziuba, prof. K. Meller, prof. J. Sokolski)

 

2003 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Nauk Humanistycznych KUL, promotor: prof. Mirosława Hanusiewicz, rozprawa: Koncept w polskich kazaniach barokowych, recenzenci: prof. dr hab. Ludwika Ślęk, prof. dr hab. Janusz A. Drob)

 

1998 tytuł zawodowy magistra, praca magisterska: Epigramat religijny Wespazjana Kochowskiego, napisana pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz, promotor: prof. J. Fert

 

1993-1998 studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych w KUL

 

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, godz. 09:35 - Wiesław Pawlak