• klasyczna teoria retoryki i jej rola w kształtowaniu prozy staropolskiej
  • homiletyka, kaznodziejstwo
  • poezja religijna epoki baroku
  • humanistyczna kultura intelektualna epoki wczesnonowożytnej
  • historia i kultura Ziemi Chełmskiej

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, godz. 09:31 - Wiesław Pawlak