Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej

wcześniej w Katedrze Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych

 

 

 

Ur. 26 lutego 1970 roku; ukończył historię sztuki na KUL w roku 1994, a w 1999 otrzymał tytuł magisterski na podstawie pracy pt. Determinizm Aloisa Riegla w świetle krytyki, napisanej pod kierunkiem  prof. dr hab. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger; w 2004 roku obronił rozprawę doktorską pt. Natura i historia. Sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki europejskiej, napisaną na seminarium prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger.

 

W Instytucie Historii Sztuki KUL pracuje od 2000 roku, najpierw jako asystent i adiunkt  Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej, a od 2008 jako adiunkt w  Katedrze Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych. Jest kuratorem Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki oraz opiekunem naukowym czasopisma studenckiego "Artykuły". Prowadzi seminarium licencjackie oraz ćwiczenia z historii myśli o sztuce.

W 2001 roku jego praca magisterska została wyróżniona w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa organizowanym przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
W 2009 roku otrzymał grant badawczy Fundacji Paula Mellona w Instytucie Warburga w Londynie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują angielską teorię sztuki i estetykę od końca XVII do początku XIX wieku, a zwłaszcza teorię malarstwa Jonathana Richardsona i Sir Joshuy Reynoldsa, problem odbioru dzieł sztuki i rolę wyobraźni w estetycznym obcowaniu z naturą.

 


 

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015, godz. 12:53 - Ireneusz Marciszuk